Tài liệu

Xay dung chien luoc cap Cong ty theo BSC va KPI (Phan 1)

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY THEO KPI VÀ BSC

Stt

Bước thực hiện

Kế hoạch thực hiện

Cung cấp dữ liệu Phụ trách phân tích

1

Xây dựng triết lý kinh doanh

2

Phân tích môi trường xã hội

3

Phân tích môi trường ngành

4

Phân tích môi trường nội bộ

4.1 Phân tích chỉ số tài chính
4.2 Phân tích hiệu quả chi phí
4.3 Phân tích hiệu quả hệ thống quy trình hoạt động
4.4 Phân tích năng lực nguồn nhân lực
4.5 Phân tích nguồn lực vật chất
4.6 Phân tích nguồn lực vô hình
4.7 Đo lường giá trị mong đợi khách hàng
4.8 Tổng hợp chuỗi giá trị dòng chảy kinh doanh

5

Phân tích SWOT tổng thể toàn công ty

6

Xác định giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh

7

Lập Bản đồ chiến lược Công ty

 

8

Lập ma trận chức năng toàn Công ty

9

Lập bảng KPI cụ thể hóa chiến lược cấp Công ty

background image

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY THEO KPI VÀ BSC

Kế hoạch thực hiện

Phụ trách tổng hợpTiến độ thực hiện

background image

XÂY DỰNG TRIẾT LÝ KINH DOANH

Stt

Triết lý kinh doanh

Định hướng

Hiện trạng Công ty bạn

1

Sứ mệnh

Tại sao Công ty tồn tại ?

2

Tầm nhìn

3

Phạm vi hoạt động

4

Năng lực cốt lõi

Yếu tố thành công của ngành làm gì ?

Công ty sẽ trở nên như thế nào trong ngắn hạn ? 
Trung hạn ? Dài hạn ?
1. Sản phẩm/dịch vụ ?
2. Phục vụ khách hàng nào ?
3. Phân phối ở đâu ?

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1367
17/01/2019
4 tài liệu
0
2649
17/01/2019
4 tài liệu
0
2350
17/01/2019
4 tài liệu
0
2183