VTV1 đưa tin về chương trình Hội Nghị : Thúc đẩy năng suất cho SMEs sau Covid

07:33 10/10/2020

Ngày 07/10/2020 Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) đã đồng chủ trì với Bộ Khoa Học & Công Nghệ tại Hội Nghị : "Thúc đẩy năng suất cho SMEs sau Covid trên nền tảng đổi mới KHCN và cải cách thủ tục hành chính". Tại hội nghị, Ông Nguyễn Kim Hùng - Phó viện trưởng Viện khoa học quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa (SISME) đã trình bày bản tham luận Giải quyết các vấn đề về thủ tục hành chính trong chuyển đổi số nhằm thúc đẩy năng suất cho SMEs sau Covid.

Bình luận