Tài liệu

Ví dụ TDNL nhân viên bán hàng

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

Hồ sơ năng lực nhân viên bán hàng showroom

Năng lực                   Cấp độ

Yêu cầu đầu vào

N

ăn

g

 lự

ch

u

n

 m

ô

n

Tác phong người bán hàng

Kiến thức sản phẩm

Kiến thức trưng bày

Giao tiếp bán hàng

 - Chiều cao 1m55 trở lên - không có 
khuyết tật hình thể
- Gương mặt thân thiện dễ tạo thiện 
cảm
- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe
- Trình độ 12/12 trở lên
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, ân cần, nhiệt 
tình

Hiểu biết về ngành nội thất, drap, thời 
trang, mỹ phẩm

Có óc thẩm mỹ về màu sắc, trang trí, 
cách phối màu.

Chính sách/ Quy định/ 
Quy trình bán hàng

Hiểu trình bày được các bước bán hàng 
cơ bản

Có năng khiếu bắt chuyện một cách tự 
nhiên
Nhanh nhẹn, cởi mở, tự tin 

background image

N

ăn

g

 lự

ch

u

n

 m

ô

n

Tư duy bán hàng mới

Chăm sóc khách hàng

C

h

u

ẩn

 m

h

àn

h

 v

i

Cam kết + Minh bạch 

Hệ giá trị Liên Á

Thông minh, năng động,  luôn luôn tim 
tòi cái mới, biết đặt các câu hỏi nghi 
vấn, tại sao, vì sao

Biết cách xử lý các tình huống trong 
cuộc sống và với khiếu nại của khách 
hàng

Đam mê nghề bán hàng 
nội thất

Thích thuyết phục người khác sử dụng 
sản phẩm, thích kiếm tiền, thích được 
làm đẹp để mọi người chiêm ngưỡng 

Thật thà, chính trực trong nguyên tắc 
sống

Nếu được lý do hợp lý vì sao muốn vào 
làm việc tại LIÊN 'A

background image

Hồ sơ năng lực nhân viên bán hàng showroom

 Quá trình tập sự/học việc Bán hàng

NV bán hàng chính thức

- Chấp hành nghiêm các quy định, nôi quy, 
nguyên tắc ứng xử của Nhân viên bán 
hàng showroom LIÊN 'A
- Hoàn thiện hình ảnh cá nhân: trang điểm, 
trang phục, đầu tóc, phụ kiện thực hiện 
theo chuẩn mực
- Đáp ứng được tác phong Bán hàng LIÊN 
'A: 
 + Đi, đứng: yêu cầu lịch thiệp.
 + Cười: yêu cầu thân thiện.
 + Ngồi: yêu cầu lịch sự.
 + Nói: yêu cầu ân cần, chu đáo.

- Thực hiện thuần thục các quy định, nội 
quy, nguyên tắc ứng xử. 
 - Đáp ứng được tác phong Bán hàng LIÊN 
'A thể hiện sự SANG TRỌNG trên bốn 
phương diện đi đứng, ngồi, cười, nói.

- Nhận diện, nhớ, viết và đọc đúng 100% 
tên tất cả các dòng sản phẩm
- Hiểu, trình bày mô tả đúng 80% sản 
phẩm của LIÊN 'A  
- Trả lời, cung cấp đúng giá của từng loại 
sản phẩm cho khách hàng bằng bảng giá 
trực tiếp.

- Hiểu, trình bày mô tả đúng 100% sản 
phẩm của LIÊN 'A
- Giải thích rõ ràng về tính năng, lợi ích  
của từng sản phẩm & tư vấn đúng sản 
phẩm cho nhu cầu của khách hàng
- Thuộc, nhớ các kích cỡ, giá của từng loại 
sản phẩm.
- Nắm được định vị của mỗi dòng sản 
phẩm

Hiểu và thực hiện đúng cách trải, gấp 
trưng bày, các sản phẩm tại showroom 
theo quy định

- Biết cách  phối hợp màu sắc, sắp xếp 
không gian gọn gàng, bắt mắt.
- Hiểu và nhớ các nguyên tắc bố trí nội thất 
cơ bản

- Biết, thực hiện đúng các bước của quy 
trình Bán hàng của Liên Á.
- Biết, thực hiện đúng các chính sách bán 
hàng tại từng thời điểm. 

Thuần thục và chấp hành đúng các qui 
định, quy trình bán hàng và có liên quan 
bán hàng của Liên Á

-Hiểu và thực hiện đạt yêu cầu của bộ kỹ 
năng giao tiếp bán hàng ở mức độ:
   + Kỹ thuật chào khách hàng đạt mức độ 
thận thiện, niềm nở. 
   + Kỹ năng đặt câu hỏi để tìm kiếm nhu 
cầu khách hàng đạt mức độ lịch sự.
   + Kỹ năng phản hồi thông tin đạt mức 
độ cung cấp đây đủ đúng thông tin kiến 
thức sản phẩm, các chính sách bán hàng 
tới khách hàng.
- Hiểu, thực hiện đúng cách thức cầm, thử, 
giới thiệu, trao sản phẩm phục vụ khách 
hàng đúng qui định

-Thực hiện thuần thục, hiệu quả bộ kỹ 
năng giao tiếp bán hàng ở mức độ:
   + Kỹ thuật chào khách hàng đạt mức độ 
thận thiện, niềm nở, tự nhiên. 
   + Kỹ năng đặt câu hỏi để tìm kiếm nhu 
cầu khách hàng đạt mức độ lịch sự chuyện 
một cách tự nhiên.
   + Kỹ năng phản hồi thông tin đạt mức 
độ tư vấn khách hàng lựa chọn sản phẩm 
thỏa mãn đúng nhu cầu dựa trên thông tin 
kiến thức sản phẩm, các chính sách bán 
hàng tới khách hàng.

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
2793
09/10/2018
3 tài liệu
0
2476
09/10/2018
3 tài liệu
0
1691
09/10/2018
2 tài liệu
0
1490
09/10/2018
6 tài liệu
0
3591
09/10/2018
1 tài liệu
0
1012
09/10/2018
3 tài liệu
0
2154