Tài liệu

Ung xu ( Interpersonal Skills )

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                            

                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

                                   Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Phỏng vấn kỹ năng ứng xử 

Interpersonal Skills

Stt

English

VietNamese

1

What do you think your supervisor would 

say about your work?

2

What do you think your coworker would say

about your work?

3

What would your boss say about you - both

positive and negative?

4

What would your subordinates say about - 

both positive and negative?

5

What would your co-workers say about you

- both positive and negative?

6

What three keywords would your peers use

to describe you?

7

What one thing would your boss say that 

he or she has the greatest problem with 
you?

8

Describe a situation in which your work was
criticized?

Describe the situation and how you 
responded to the criticism.

9

How would your subordinates describe you?

10

How would your subordinates describe you?

11

What situations make you lose your 
temper?

12

Tell us about the worst supervisor you’ve 
worked under.

13

Tell us about the best supervisor you’ve 
worked under.

14

Tell us about a confrontation that you've 
had with a coworker.

15

How do you maintain an effective working 
relationship with your coworkers?

16

How would your best friend describe you?

17

How would your worst enemy describe you?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5623
4 tài liệu
0
2368
10 tài liệu
0
6450

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5623
23/09/2018
4 tài liệu
0
2368
23/09/2018
10 tài liệu
0
6450