Tài liệu

Tu tin ( confidence )

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT       

                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

                                   Hà Nội, 

ngày…….tháng……..năm 2017

Các câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng khả năng tự tin (

Confidence)

Stt English

VietNamese

01

How confident are you that you can 
successfully perform the duties of this 

position and why?

02

Tell us about a situation that would 

demonstrate the level of confidence 
that you have in yourself.

03

Tell us about a situation that would 
demonstrate the level of confidence 

your manager has in you.

04

Tell us about a situation that would 

show the confidence your coworkers 
have in you.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5250
10 tài liệu
0
5559
10 tài liệu
0
6058

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5250
23/09/2018
10 tài liệu
0
5559
23/09/2018
10 tài liệu
0
6058