Tài liệu

tu-duy-dot-pha

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

background image

  
 

 

Bìa 4:  

 
Một  lãnh  đạo  của  Toyota  nói:  "Để  không  thua  người  khác,  Toyota  cải  tiến;  nhưng  để  thắng  người 

khác, chúng tôi dùng Tư Duy Đột Phá!”

  

 
 

“Sao chép mô hình của người khác chỉ khiến chúng ta tụt hậu thêm. Vì khi chúng ta đang lao 

vào áp dụng thì đối thủ của chúng ta đã có những thay đổi và cải tiến xa hơn, giúp họ đi trước chúng 
ta một lần nữa. Điều bạn cần thực hiện không chỉ là đủ sức để cạnh tranh mà còn phải vượt trội – để 
làm được điều đó, bạn phải áp dụng Tư duy Đột phá.” 

- Shozo Hibino & Gerald Nadler  

 
 
“Cuối cùng, chúng ta đã có một quyển sách rõ ràng và dễ hiểu một cách tuyệt vời. Nó chỉ cho bạn cách 

thức đạt đến sự xuất sắc.” 

- Warren Bennis

, Giáo sư Quản trị Kinh doanh, Đại học Sourthern California 

 

Lời tựa 

Có thể nói rằng, Tư duy Đột phá (Breakthrough Thinking) là “phần mềm dành cho trí não”, là những nguyên 

tắc và quy trình mới để hoạch định, thiết kế, tái cấu trúc, cải tiến và tìm giải pháp cho mọi vấn đề mà bạn gặp 
phải. Tư duy Đột phá khai mở tầm nhìn về mục tiêu và giúp bạn đạt mục tiêu mà không phải mất quá nhiều 
thời gian và nguồn lực để thu thập thông tin chính xác.  

Tư duy Đột phá

 mở rộng quá trình sáng tạo đến các hoạt động như xác định đúng các mục đích cần đạt 

được, đề xuất nhiều phương án độc đáo, sáng tạo, và triển khai các hệ thống cần thiết cho việc thực hiện giải 
pháp. Với Tư duy Đột phá, bạn sẽ tư duy thông minh hơn, chứ không phải phức tạp hơn. 

Có lẽ đã có hàng trăm quyển sách giới thiệu những giải pháp tối ưu và những chương trình theo một trật 

tự ABC nào đó mà các tập đoàn thành công hay những người đầu tiên đã khám phá ra trong quá trình đi tìm 
câu trả lời cho các vấn đề của họ. Nhưng có bao giờ bạn thực sự tìm hiểu chính xác họ đã làm như thế nào để 
“khai phá được mỏ vàng của sự sáng tạo” hứa hẹn mang đến cho họ ánh hào quang của thành công và mãn 
nguyện? 

Hàng triệu ấn bản sách về đề tài này đã được bán ra tại Mỹ và trên khắp thế giới. Thế nhưng những quyển 

sách này chủ yếu chỉ trình bày những phát hiện mà người khác tìm thấy trong quá trình đi tìm giải pháp cho 
các vấn đề của chính họ, và để lại cho bạn những giải pháp không mấy đầy đủ. 

Tuy những quyển sách ấy có khả năng truyền cho người đọc nguồn cảm hứng về sự thành công của người 

khác, nhưng tất cả chỉ tập trung vào việc mô tả mà không đề ra nguyên tắc giải quyết vấn đề. Người đọc chỉ 
thấy được những hình ảnh tốt đẹp của các tập đoàn và cá nhân với nhiều sáng kiến vượt trội. Còn về cách họ 

background image

làm, phương pháp tư duy và những kỹ năng gì cần có để đạt được thành công thì hầu như không được đề cập 
đến, hoặc nếu có cũng là rất ít.  

Nếu có trình bày cách tiến hành giải quyết vấn đề thì tất cả những quyển sách trên đều nói về tư duy phân 

tích được đưa ra cách đây 400 năm bởi Rene Descartes và Francis Bacon. Họ thường bắt đầu bằng câu hỏi: “Có 
điều gì sai lầm ở đây?” thay vì câu hỏi: “Chúng ta đang cố gắng đạt được điều gì?”, và cũng không ai quan 
tâm đến các thông tin hay dữ kiện nào đang bó buộc giải pháp của họ.  

Khác với quan điểm của những người đi trước, Tư duy Đột phá sẽ cho bạn một phương pháp suy luận dễ 

hiểu, được đúc kết qua 30 năm nghiên cứu về cách thức xử lý vấn đề của những chuyên gia giải quyết và ngăn 
chặn vấn đề thành công nhất.  

Khả năng tự nhận thức chính là điểm mạnh nhất của chúng ta. Chúng ta có thể chịu đựng sự đau đớn về 

thể xác hoặc tinh thần – khi chúng ta ý thức rõ về các quy luật biến đổi, chẳng hạn như quy luật sinh – lão – 
bệnh – tử. Ngoài ra, ý thức của con người cao hơn các loài vật khác ở chỗ chúng ta có thể thích nghi một cách 
chủ động thông qua những ứng dụng trực tiếp khả năng của bản thân để giải quyết vấn đề.  

7 Nguyên tắc Tư duy Đột phá

 sẽ được lần lượt trình bày cặn kẽ trong quyển sách này. Bạn hãy sẵn sàng để 

phát triển và áp dụng chúng cho những thay đổi khả thi nhất, ngay từ hôm nay.  

Bạn không cần ứng dụng cả 7 nguyên tắc cùng một lúc mới có thể trở thành người có tư duy đột phá. Tuy 

nhiên, bạn phải thấm nhuần toàn bộ 7 nguyên tắc và luôn áp dụng ít nhất hai nguyên tắc cơ bản của Tư duy 
Đột phá 

vào việc giải quyết mọi vấn đề: đó là nguyên tắc về Sự Khác Nhau Độc Đáo và nguyên tắc Triển khai 

Mục đích

. Nếu bạn không chấp nhận sự thật rằng mỗi vấn đề là một sự khác biệt và tiếp cận vấn đề theo tinh 

thần đó bằng cách luôn luôn đặt câu hỏi về mục đích cần đạt được của giải pháp, bạn sẽ bị bó buộc, thậm chí 
hoàn toàn đánh mất khả năng đột phá. 

Nhiều nhà lãnh đạo tại Mỹ đang lao vào tiếp nhận và ứng dụng các triết lý kinh doanh của người Nhật. 

Trong khi đó, người Nhật lại tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề của chính họ qua các mô hình hoạt động của 
người Mỹ và các quốc gia khác. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng việc đơn giản áp dụng cách thức giải quyết vấn 
đề của người khác vào vấn đề của mình thực sự không phải là một cách đúng.  

Sao chép mô hình của người khác chỉ khiến chúng ta tụt hậu thêm. Vì khi chúng ta đang lao vào áp dụng 

thì đối thủ của chúng ta đã có những thay đổi và cải tiến xa hơn, giúp họ đi trước chúng ta một lần nữa. Điều 
bạn cần thực hiện không chỉ là đủ sức để cạnh tranh mà còn phải vượt trội – để làm được điều đó, bạn phải áp 
dụng Tư duy Đột phá. 

Giới lãnh đạo Nhật Bản và quan sát viên các nước đều cho rằng nước Nhật đang bước vào một giai đoạn 

mang tính bước ngoặt:  

Suốt thập niên 70 của thế kỷ 20 là thời đại của 3C: Sao chép, Kiểm soát và Rượt đuổi 

(Copy,  Control  and 

Chase)

.

 Người Nhật đã sao chép và ứng dụng công nghệ từ các nơi khác. Kiểm soát chất lượng để sản xuất sản 

phẩm tốt hơn và rẻ hơn. Đuổi kịp và vượt qua các công ty và quốc gia công nghiệp phát triển cao. 

Bước vào những năm 80, tình hình thay đổi nhanh chóng. Người Nhật đối mặt với thực tế rằng họ phải 

sáng tạo ra những mô hình mới ngoài việc kiểm soát chất lượng gắt gao. Đây là thời đại của 3I “Bản sắc, Sáng 

Mô tả tài liệu

Trọn bộ Ebook sưu tầm về đầu tư, chiến lược, tư duy ... dành cho cổ đông

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
7629
4 tài liệu
0
3140
4 tài liệu
0
3067
6 tài liệu
0
2162
9 tài liệu
0
6186
1 tài liệu
0
1161

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
7935
12/09/2018
10 tài liệu
0
7629
12/09/2018
4 tài liệu
0
3140
12/09/2018
4 tài liệu
0
3067
12/09/2018
6 tài liệu
0
2162
12/09/2018
9 tài liệu
0
6186
12/09/2018
1 tài liệu
0
1161