Tài liệu

Từ điển năng lực phẩm chất 2

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

DEMO TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC

Version 3.0

TDNL00 - Tong the
TDNL01 - Danh muc nang luc ky thuat
TDNL02 - Danh muc nang luc pham chat 
TDNL03 - Dinh nghia nang luc ky thuat 
TDNL04 - Dinh nghia nang luc pham chat hanh vi 
TDNL05 - Bang phan bo nang luc cho cac vi tri va chuc danh
TDNL06 - Bang theo doi xu huong phat trien cua nhan vien 
TDNL07 - Bang danh gia nang luc ca nhan 
TDNL08 - Bang tu danh gia nang luc ca nhan 
TDNL09 - Bang tong hop danh gia cap do nang luc cua nhan vien

Mục đích:

- Tuyển dụng
- Đánh giá
- Đào tạo
- Xây dựng lộ trình công danh

Trả lời câu hỏi :
- Vị trí này cần năng lực, phẩm chất kiến thức gì ? 
( mô tả công việc )
- Làm thế nào để tuyển đúng người vào vị trí đó ?
- Làm thế nào để biết được 1 nhân viên có thể làm 
lãnh đạo để đào tạo ?
- Làm thế nào để biết nhân viên đó cần đào tạo cái 
gì mà không phải nhờ cảm tính ?

background image

Code: NS - 17 - BM02

Dated:

TỔNG QUAN VỀ TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC

1. Từ điển năng lực tổng thể Công ty (dài hạn)

1.1. Các năng lực kỹ thuật (technical)

1.1.3. Định nghĩa các thang bậc đáp ứng
1.1.4. Ma trận quản trị năng lực

1.2. Năng lực phẩm chất – thái độ - hành vi (comportemental)

1.2.3. Định nghĩa các thang bậc đáp ứng
1.2.4. Ma trận quản trị năng lực

2.1. Công việc : NHÂN SỰ
2.2. Công việc : MARKETING
2.3. Công việc : SALES

Giới thiệu Trở về

1.1.1. Danh mục các năng lực
1.1.2. Định nghĩa các năng lực

1.2.1. Danh mục các năng lực
1.2.2. Định nghĩa năng lực

2. Phân bổ năng lực cho các vị trí công việc và chức vụ

3. Đánh giá và theo dõi năng lực của nhân viên

3.1. Bảng dữ liệu nhân viên tự đánh giá
3.2. Bảng dữ liệu đánh giá nhân viên
3.3. Bảng tổng hợp năng lực toàn bộ nhân viên

LOGO

Từ điển năng lực là bộ 
công cụ dùng để:

1, Theo dõi các năng lực 
hiện có của công ty.
2. Biết các vị trí cụ thể cần 
năng lực phẩm chất, kiến 
thức gì.
3. Đánh giá và theo dõi 
năng lực của nhân viên.
4. Đánh giá phỏng vấn và 
tuyển dụng.
5. Đào tạo và phát triển 
nhân viên.

background image

3.4 Các bài test cho từng năng lực

4. Đánh giá phỏng vấn tuyển dụng

4.0 MTC công việc
4.1 Bảng đề xuất cung cấp thêm năng lực cho bộ phận ( đề xuất tuyển dụng )
4.2 Bảng đánh giá năng lực ứng viên

5. Đào tạo và phát triển

5.1 Các khóa đạo tạo cho từng năng lực
5.2 Kế hoạch đào tạo từng bộ phận
5.3 Kế hoạch đào tạo năm

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
3054
10 tài liệu
0
8566
3 tài liệu
0
2785
3 tài liệu
0
1849
2 tài liệu
0
1619
1 tài liệu
0
1133

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3054
09/10/2018
10 tài liệu
0
8566
09/10/2018
3 tài liệu
0
2785
09/10/2018
3 tài liệu
0
1849
09/10/2018
2 tài liệu
0
1619
09/10/2018
1 tài liệu
0
1133
09/10/2018
3 tài liệu
0
2344