Tài liệu

Trach nhiem ( Responsibility )

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT       

                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

                                   Hà Nội, 

ngày…….tháng……..năm 2017

Phỏng vấn tinh thần trách nhiệm 

Responsibility

Stt English

VietNamese

01

Briefly describe the most significant 

responsibility you have had in your 
career and what it taught you?

02

How do you handle responsibility?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5687
10 tài liệu
0
5909
10 tài liệu
0
6513

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5687
23/09/2018
10 tài liệu
0
5909
23/09/2018
10 tài liệu
0
6513