Tony Dzung

"Tôi vẫn nghĩ các khóa học tài chính sẽ rất hàn lâm và nhàm chán nhưng khi nghe chia sẻ đầy tâm huyết đã khiến cho tôi có cách nhìn khác về khóa học tài chính. Những kiến thức mà anh chia sẻ cho học viên phải là những người đã có trải nghiệm thực tế ít nhất 10 năm và sẵn sàng cho đi  mới có thể mang đến những kiến thức chân thật đến vậy."

Ảnh đại diện: 
Giới tính: 
Nam
Công ty: 
Chủ tịch HĐQT Langmaster - Tổng giám đốc Trường doanh nhân HBR
Hiển thị trên trang chủ: 
Hiển thị trên trang chủ