Tài liệu

Timekeeping and Payroll

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT       

                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

                                   Hà Nội, 

ngày…….tháng……..năm 2017

Phỏng vấn tuyển dụng vị trí 

Timekeeping and Payroll

Stt English

VietNamese

01

An employee complains that his 
paycheck is incorrect. What are some 

of the ways you verify if the paycheck 
is incorrect?

02

You are about to close the pay period 
as the timekeeper. You have entered 

time for each day except the second 
day. How will you determine the 

timekeeping information for the 
second day?

03

How many employees have you kept 
time for

04

Tell us about your experience in 
timekeeping

05

Which payroll systems do you have 
experience with

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5620
10 tài liệu
0
5857
4 tài liệu
0
2368

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5620
23/09/2018
10 tài liệu
0
5857
23/09/2018
4 tài liệu
0
2368