Tài liệu

Tiêu chuẩn đo lường năng lực

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

1. HOÀI BÃO, TẦM NHÌN

Mức độ

Ý nghĩa

Tiêu chuẩn

1

Không có năng lực

Không có tầm nhìn cho tương lai, không có định hướng họat động.

2

Cơ bản

Có tầm nhìn và định hướng phát triển về những thành tựu của Công ty 
trong 01 năm

3

Đạt yêu cầu

Dực trên nền tảng hiện tại và xây dựng hòai bảo, tầm nhìn cho sự phát 
triển trong 03 năm đạt >=80% và đạt cam kết 90%.

4

Thành thạo

Dựa trên nền tảng hiện tại, xây doing hòai bảo, tầm nhìn cho sự phát 
triển 05 năm, đạt khả thi >85% và đạt cam kết 100%

5

Xuất sắc

Xây dựng hòai bảo, tầm nhìn và định ra phương hướng cho sự phát triển
trong 10 năm, đạt khả thi >95% và đạt cam kết 100%

2. CHIẾN LƯỢC HOẠCH ĐỊNH KINH DOANH

Mức độ

Ý nghĩa

Tiêu chuẩn

1

Không có năng lực

Không biết hoạch định chiến lược

2

Cơ bản

Lập được kế hoạch kinh doanh theo mẫu, gợi ý

3

Đạt yêu cầu

Tự lập được các bước cơ bản để hoàn thành hoạch định kinh doanh 
ngắn hạn, phù hợp với điều kiện của Công ty.

4

Thành thạo

Hiểu rõ và phân tích thị trường một cách chính xác.
Xây dựng và hoạch định chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả > 70%

5

Xuất sắc

Phân tích đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng và phán đóan chính xác thị 
trường
Họach định chiến lược kinh doanh, khai thác các yếu tố thuận lợi và 
kiểm sóat rủi ro. Đạt hiệu quả trong kinh doanh > 90%

3. QUYẾT ĐOÁN

Mức độ

Ý nghĩa

Tiêu chuẩn

1

Không có năng lực

Thường xuyên không ra quyết định trong phạm vi trách nhiệm

2

Cơ bản

Ra quyết định nhưng không kịp thời (Khi vấn đề đã xãy ra)

3

Đạt yêu cầu

Ra quyết định kịp thời, hiệu quả đạt từ 50%-70%

4

Thành thạo

Ra quyết định kịp thời, hiệu quả đạt từ 70%-80%

5

Xuất sắc

Nhanh chóng ra quyết định, hiệu quả đạt > 80%

4. NHẠY BÉN, SÁNG TẠO

Mức độ

Ý nghĩa

Tiêu chuẩn

1

Không có năng lực

Thực hiện công việc theo hướng dẫn và giải thích chi tiết

2

Cơ bản

Thực hiện được công việc không cần hướng dẫn. Có ý tưởng sáng tạo 
đơn giản, cải thiện  được kết quả công việc

3

Đạt yêu cầu

Đưa ra ý tưởng sáng tạo phù hợp với mục tiêu Công ty. Trình bày được, 
mức độ ứng dụng đạt 50%

4

Thành thạo

Như mức độ 3, mức độ ứng dụng đạt 70%

5

Xuất sắc

Có ý tưởng sáng tạo hòan tòan mới, mang lại hiệu quả cao, mức độ tòan
công ty.

5. ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI KHÁC

Mức độ

Ý nghĩa

Tiêu chuẩn

1

Không có năng lực

Không tạo được những hành động và lời nói gây được sự chú ý của 

Trang 1

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

người khác.

2

Cơ bản

Tạo được những hành động, lời nói gây được sự chú ý của người khác 
nhưng chưa đạt được sự hưởng ứng và có 50% không chống đối.

3

Đạt yêu cầu

Có được những hành động và ngôn ngữ cùng các cơ sở mang tính 
thuyết phục, gây được ảnh hưởng đến người khác và được sự chấp 
nhận trên 60%, 40% không chống đối.

4

Thành thạo

Có được những hành động, ngôn ngữ và cách ứng xữ gây ảnh hưởng 
đến các bộ phận và đạt được sự chấp nhận trên 80%, 20% không chống 
lại.

5

Xuất sắc

Có được những ngôn ngữ và ứng xữ gây ảnh hưởng tới mọi người, đạt 
sự chấp nhận 100%.

6. TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC

Mức độ

Ý nghĩa

Tiêu chuẩn

1

Không có năng lực

Không hiểu chiến lược

2

Cơ bản

Hiểu biết chiến lược ở mức cơ bản nhưng chưa tự triển khai được

3

Đạt yêu cầu

Hiểu và thực hiện triển khai chiến lược đạt 60% yêu cầu đề ra

4

Thành thạo

Chủ động thực hiện và đề xuất các phương án triển khai chiến lược với 
kết quả đạt 80% yêu cầu. 

5

Xuất sắc

Thực hiện sáng tạo trong việc triển khai chiến lược tối ưu và luôn có 
phương án dự phòng với kết quả đạt được 100% yêu cầu

7. ĐÁNH GIÁ

Mức độ

Ý nghĩa

Tiêu chuẩn

1

Không có năng lực

Đánh giá cảm tính, không chính xác

2

Cơ bản

Đánh giá dựa trên những tiêu chuan có sẳn

3

Đạt yêu cầu

Biết phân tích tình hình và đánh giá dựa trên tiêu chuan có sẳn đạt 
>=60%

4

Thành thạo

Biết phân tích và hiểu rỏ sự việc cần đánh giá, vận dụng linh họat các 
tiêu chuan và đánh giá đạt độ chính xác >=80%

5

Xuất sắc

Biết lắng nghe, phân tích và tìm hiểu sự việc cần đánh giá moat cách 
nhạy bén và đạt độ chính xác >90% và khuyến khích được tinh thần làm 
việc hiệu quả cao.

8. CHẤP NHẬN RỦI RO

Mức độ

Ý nghĩa

Tiêu chuẩn

1

Không có năng lực

Không dự kiến được rủi ro, chỉ chọn giải pháp an tòan nhất.

2

Cơ bản

Nhận dạng được rủi ro, không đưa ra được giải pháp ngay.

3

Đạt yêu cầu

Có ý thức chấp nhận rủi ro, khởi xướng hành động trong tình huống 
không chắc chắn, nhằm đạt được lợi thế tiềm năng.

4

Thành thạo

Dự kiến được rủi ro, có biện pháp giảm rủi ro 50%

5

Xuất sắc

Dự kiến được rủi ro, có giải pháp biền rủi ro thành cơ hội.

9. TƯ VẤN

Mức độ

Ý nghĩa

Tiêu chuẩn

1

Không có năng lực

Không hiểu được vấn đề.

2

Cơ bản

Hiểu được nội dung và xác định được nguyên nhân của vấn đề

3

Đạt yêu cầu

Hiểu và đưa ra được giải pháp hướng dẫn cách thực hiện

4

Thành thạo

Người được tư vấn thực hiện giải pháp đạt >=70%

5

Xuất sắc

Hướng dẩn người được tư vấn có khả năng tự giải quyết vấn đề phát 

Trang 2

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

sinh (tương tự) đạt >=90%.

10. NHẬN THỨC VỀ TỔ CHỨC

Mức độ

Ý nghĩa

Tiêu chuẩn

1

Không có năng lực

Không quan tâm nội qui, chính sách công ty

2

Cơ bản

Nắm được nội qui chính sách công ty

3

Đạt yêu cầu

Chấp hành tốt nội qui, chính sách công ty

4

Thành thạo

Chấp hành tốt nội qui, chính sách công ty và khuyến khích người khác 
thực hiện theo.

5

Xuất sắc

Phát huy và xây dựng hình ảnh đẹp của tổ chức đối với bên ngòai.

11. ĐỊNH HƯỚNG TỰ PHÁT TRIỂN

Mức độ

Ý nghĩa

Tiêu chuẩn

1

Không có năng 
lực

Không biết thiết lập mục tiêu công việc để phát triển các nhân.

2

Cơ bản

Thiết lập được mục tiêu công việc và hiểu được cáh định hướng phát triển 
nhưng chưa biết hành động

3

Đạt yêu cầu

Thiết lập được mục tiêu công việc phù hợp với định hướng phát triển và 
lập được kế họach hành động để tự phát triển theo đúng mục tiêu.

4

Thành thạo

Tự khởi xướng (thực hiện) các hành động cần thiết để đạt được sự phát 
triển theo mục tiêu.

5

Xuất sắc

Tự xác định các mục tiêu sự nghiệp, luôn tự hòan thiện các kỹ năng bản 
thân để giải quyết và hòan thành mọi công việc được giao theo sự phát 
triển của công ty.

12. HỌACH ĐỊNH CÁ NHÂN

Mức độ

Ý nghĩa

Tiêu chuẩn

1

Không có năng lực

Làm việc theo ý thích, không sắp xếp các bước công việc hợp lý.

2

Cơ bản

Thiết lập được kế họach hành động chi tiết theo mục tiêu được giao

3

Đạt yêu cầu

Kế họach hành động khả thi 60%, sắp xếp thou tự ưu tiên hợp lý.

4

Thành thạo

Tự xác định mục tiêu công việc họach định kế họach hành động khả thi 
80%

5

Xuất sắc

Như mục 4, kế họach hành động khả thi 100%

13. PHÂN TÍCH & GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Mức độ

Ý nghĩa

Tiêu chuẩn

1

Không có năng lực

Không có khả năng nhận biết nguyên nhân xãy ra vấn đề (liên quan đến 
công việc)

2

Cơ bản

Hiểu được vấn đề, xác định nguyên nhân gốc rễ.

3

Đạt yêu cầu

Hiểu được vấn đề, xác định nguyên nhân gốc rễ và đưa ra được các 
biện pháp giải quyết vấn đề và đạt hiệu quả trên 60%

4

Thành thạo

Đưa ra được biện pháp và giải quyết trên 75%

5

Xuất sắc

Giải quyết được vấn đề đạt hiệu quả trên 90%. Dự đóan được các vấn 
đề có thể xãy ra.

14. THUYẾT PHỤC

Mức độ

Ý nghĩa

Tiêu chuẩn

1

Không có năng lực

Không có khả năng lập luận để diễn đạt sự việc.

2

Cơ bản

Có khả năng trình bày và diễn đạt vấn đề một cách có trình tự, nhưng cơ

Trang 3

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3021
09/10/2018
3 tài liệu
0
2750
09/10/2018
3 tài liệu
0
1837
09/10/2018
2 tài liệu
0
1601
09/10/2018
6 tài liệu
0
3924
09/10/2018
1 tài liệu
0
1117
09/10/2018
3 tài liệu
0
2322