Tài liệu

Thu-ky

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

BÀI THI VIẾT TIỂU LUẬN

VỊ TRÍ THƯ KÝ VĂN PHÒNG

Họ và tên:
Ngày sinh

Đề bài:

Trong nền kinh tế thị trường, hầu hết các công ty khi quy mô hoạt động đạt đến mức nào
đó đều có chức danh Thư ký. Hãy trình bày những quan niệm và suy nghĩ của bạn về
nghề Thư ký và vai trò của thư ký trong một doanh nghiệp. Tại sao bạn lại chọn chức
danh Thư ký mà không phải một nghề khác?

Bài làm:

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
371
0 trang
0
484
0 trang
0
353
0 trang
0
343
0 trang
0
353
0 trang
0
365
0 trang
0
386
0 trang
0
395
0 trang
0
457
0 trang
0
565
0 trang
0
620

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
9 tài liệu
0
4862
23/09/2018
0 tài liệu
0
0