Tài liệu

Thị trường chứng khoán

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN – NHỮNG ĐIỀU 

CẦN BIẾT 

 

Chúng ta sẽ xem xét tính chất đặc thù của TTCK Việt Nam và ảnh hường của nó đối với 
việc sử dụng PTKT:  
 
1. Giá trong nhiều trường hợp chưa phản ánh hết các hành động của thị trường  
 
Giá chứng khoán tại mỗi thời điểm phản ánh một tập hợp tâm lý của rất nhiều các nhà 
đầu tư trên thị trường. Các nhà đầu tư này bao gồm cả những nhà dự đoán thị trường giỏi 
nhất cho đến công chúng theo sau. Tâm lý của họ thể hiện sự kỳ vọng hay thất vọng về 
chứng khoán với các xu hướng và tin tức trên thị trường.  
 
Các nhà đầu tư có chung tâm lý sẽ có cùng hành động giống nhau. Các hành động bán 
hay mua tại một thời điểm, với quy mô khác nhau của tất cả các nhà đầu tư thể hiện thành 
cung (supply) và cầu (demand).  
 
Sau khi phân nhóm, do tính chất ưu tiên giá cao đối với cầu và ưu tiên giá thấp đối với 
cung, các nhà đầu tư phải cạnh tranh với chính những người có cùng hành động giống 
mình để có thể thực hiện thành công việc Mua hoặc Bán chứng khoán  
 
• Để bán được chứng khoán, những người có hành động cung trên thị trường phải hạ giá 
bán để được ưu tiên bán trước. Áp lực cung càng lớn thì áp lực giảm giá càng lớn và 
ngược lại.  
 
• Để mua được chứng khoán, những người có hành động cầu trên thị trường phải tăng giá 
mua để được ưu tiên mua trước. Áp lực cầu càng lớn thì áp lực tăng giá càng lớn và 
ngược lại.  
 

background image

 

 
Giá giao dịch tại mỗi thời điểm luôn là sự cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường. Nói 
một cách khác giá phản ánh tất cả hành động của thị trường. Đây là nền tảng cơ bản của 
lý thuyết Dow và cũng chính là nền tảng quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật.  
 
Ở các thị trường phát triển, với quy mô giao dịch khổng lồ, tại mỗi thời điểm luôn tồn tại 
một số lượng lớn các nhà đầu tư với những lợi ích và sự kỳ vọng khác nhau về giá chứng 
khoán. Bên cạnh đó, giá giao dịch không có bất kỳ ràng buộc nào về biên độ, nó có đủ độ 
rộng cần thiết để phản ánh đầy đủ các trạng thái cung-cầu trên thị trường. Khi những điều 
tồi tệ xảy ra đối với một loại chứng khoán, áp lực cung đủ lớn để buộc nó giảm mạnh, có 
những trường hợp đã giảm hơn 50% chỉ trong một ngày giao dịch. Sự giảm giá khủng 
khiếp của Bear Stearn, Freddie Mac hay Fannie Mae gần đây là những ví dụ điển hình.  
 
Do giả định giá phản ánh tất cả các hành động của thị trường, các nhà phân tích sử dụng 
phân tích kỹ thuật chỉ cần tập trung vào giá-khối lượng, thông qua nhiều công cụ đo 
lường khác nhau, là có thể thấy được các trạng thái tâm lý của thị trường.  
 
Chúng ta đều biết các chỉ số trong PTKT (MACD, RSI, MFI, OBV, A/D,…) được xây 
dựng trên cơ sở các mối tương quan của giá hoặc khối lượng. PTKT nhìn nhận cung và 
cầu cân bằng tại mức giá giao dịch và khối lượng giao dịch.  
 
Tại thị trường Việt Nam, trong nhiều trường hợp đã không phản ánh đầy đủ mối quan hệ 
giữa cung và cầu: Khi cầu hoặc cung áp đảo, áp lực tăng giá hoặc giảm giá là rất lớn, biên 
độ giao động hẹp làm cho các nhà đầu tư không thể tăng giá mua hoặc giảm giá bán 
nhiều hơn các mức giá trần hoặc giá sàn. Điều này làm cho sức mạnh trong tâm lý của 
các nhà đầu tư bị kìm nén, chúng gây nên tình trạng khan hiếm giả tạo khi mức giá chào 
mua/chào bán không đáp ứng được kỳ vọng của những nhà đầu tư có kỳ vọng ngược lại, 
họ không giao dịch.  
 

background image

 

Khi cầu áp đảo cung, áp lực tăng giá lớn. Do giới hạn giá trần, các nhà đầu tư không thể 
tăng giá mua để đáp ứng kỳ vọng mong đợi của bên bán, xuất hiện tình trạng dư cầu và 
giá không đạt được sự cân bằng giữa cung và cầu.Thị trường cần trải qua nhiều ngày giao 
dịch để giá có thể tăng lên và đạt mức kỳ vọng của cung.  
 

 

Khi cung áp đảo cầu, áp lực giảm giá lớn. Do giới hạn giá sàn, các nhà đầu tư không thể 
giảm giá mua để đáp ứng kỳ vọng mong đợi của bên mua, xuất hiện tình trạng dư cung và 
giá không đạt được sự cân bằng giữa cung và cầu. Thị trường cần trải qua nhiều ngày 
giao dịch để giá có thể giảm xuống và đạt mức kỳ vọng của cầu.  
 
Trong đợt tăng giá từ 11/6/2008 đến nay, thị trường đã trải qua cả 2 tình trạng: tranh bán 
và tranh mua. Tranh mua trong khoảng thời gian từ 23/6-4/7 và 8/7-17/7/2008. Tranh bán 
từ 18/7 đến 25/7/2008. Nhìn xa hơn vào quá khứ cũng sẽ thấy nhiều trường hợp tương tự 
như vậy.  

Mô tả tài liệu

Trọn bộ Ebook sưu tầm về đầu tư, chiến lược, tư duy ... dành cho cổ đông

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
7228
4 tài liệu
0
2865
6 tài liệu
0
2024
9 tài liệu
0
5821
4 tài liệu
0
2972
1 tài liệu
0
1107

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
7228
12/09/2018
4 tài liệu
0
2865
12/09/2018
10 tài liệu
0
7487
12/09/2018
6 tài liệu
0
2024
12/09/2018
9 tài liệu
0
5821
12/09/2018
4 tài liệu
0
2972
12/09/2018
1 tài liệu
0
1107