Tài liệu

testC3'skey

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

KEY

Time allowed: 60 minutes

50 Questions

Full name:.......................................................................................................................................................

Address:..........................................................................................................................................................

1.

C

26. C

2.

G

27. A

3.

A

28. B

4.

D

29. F

5.

B

30. D

6.

F

31. B

7.

D

32. E

8.

A

33. A

9.

A

34. C

10

.

B

35. G

11

.

D

36

.

E/F (any order)

12

.

C

37

.

F/E

13

.

A

38

.

C/F (any order)

14

.

A

39

.

F/C

15

.

D

40

.

A

16

.

C

41

.

A/C/E (any order)

17

.

B

42

.

A/C/E

18

.

B

43

.

A/C/E

19

.

A

44

.

D

20

.

C

45

.

A

Test C3’s key

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

21

.

A

46

.

B

22

.

A

47

.

D

23

.

B

48

.

A

24

.

A

49

.

D

25

.

D

50

.

B

Test C3’s key

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
717
0 trang
0
422
0 trang
0
467
0 trang
0
668
0 trang
0
414
0 trang
0
660
0 trang
0
510
0 trang
0
425

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5283
10 tài liệu
0
4893

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5283
23/09/2018
10 tài liệu
0
4893