Tài liệu

testC2'skey

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

KEY

Time  allowed:  60 minutes

50 Questions

Full name:.......................................................................................................................................................

Address:..........................................................................................................................................................

1.

B

26.

Be

2.

G

27.

Where

3.

C

28.

such

4.

H

29.

5.

D

30.

Highly

6.

A

31.

Of

7.

E

32.

Like

8.

E

33.

As

9.

I

34.

Neither

10

.

F

35.

Time

11

.

A

36

.

Love

12

.

C

37

.

13

.

H

38

.

They

14

.

As

39

.

At

15

.

All

40

.

16

.

Way

41

.

Either

17

.

Or

42

.

That

18

.

Are

43

.

For

19

.

Other

44

.

20

A

45

E

Test C2’s  key

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

21

.

How/what

46

.

I

22

.

Remind

47

.

B

23

.

Something

48

.

C

24

.

To

49

.

G

25

.

Have/need

50

.

H

Test C2’s  key

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
717
0 trang
0
422
0 trang
0
467
0 trang
0
668
0 trang
0
415
0 trang
0
660
0 trang
0
425
0 trang
0
785

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5285
10 tài liệu
0
4894

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5285
23/09/2018
10 tài liệu
0
4894