Tài liệu

testC1'skey

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

KEY

Time  allowed:  60 minutes

Full name:.......................................................................................................................................................

Address:..........................................................................................................................................................

1.

Gained

26. High

2.

Fact

27. continuous

3.

Common

28. Its

4.

At

29. whichever

5.

React

30. 

6.

Advanced

31. 

7.

For the present

32. G

8.

As

33. A

9.

Run

34. F

10

.

Had

35. C

11

.

Largely

36

.

B

12

.

Relation

37

.

E

13

.

Works out

38

.

B

14

.

Allowed

39

.

D

15

.

Point

40

.

A

16

.

Completely

41

.

D

17

.

Phones, most

42

.

I

18

.

43

.

A

19

.

Technology

44

.

H

20

.

Portables, mobiles

45

.

G

21 

46 C

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

22

.

Minutes’

47

.

E

23

.

Fitted

48

.

B

24

.

Separate

49

.

J

25

.

50

.

F

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
723
0 trang
0
426
0 trang
0
674
0 trang
0
417
0 trang
0
671
0 trang
0
515
0 trang
0
429
0 trang
0
793

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5324
10 tài liệu
0
4927

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5324
23/09/2018
10 tài liệu
0
4927