Tài liệu

testC1'sanswersheet

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

ANSWER  SHEET

Time  allowed:  60 minutes

Full name:.......................................................................................................................................................

Address:..........................................................................................................................................................

1.

26.

2.

27.

3.

28.

4.

29.

5.

30.

6.

31.

7.

32.

8.

33.

9.

34.

10

.

35.

11

.

36

.

12

.

37

.

13

.

38

.

14

.

39

.

15

.

40

.

16

.

41

.

17

.

42

.

18

.

43

.

19

.

44

.

20

.

45

.

Test  C1’s  answersheet

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

21

.

46

.

22

.

47

.

23

.

48

.

24

.

49

.

25

.

50

.

Test  C1’s  answersheet

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
476
0 trang
0
285
0 trang
0
413
0 trang
0
246
0 trang
0
328
0 trang
0
308
0 trang
0
264
0 trang
0
413

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
3200
10 tài liệu
0
2942

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
3200
23/09/2018
10 tài liệu
0
2942