Tài liệu

testA2'skey

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                               

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

KEY

Time  allowed:  60 minutes

60 Questions

1.

NG

31. C

2.

T

32. C

3.

F

33. A

4.

NG

34. C

5.

F

35. B

6.

T

36. C

7.

T

37. A

8.

F

38. B

9.

Most

39. C

10

.

To (them)

40. C

11

.

The

41. Sleet (41–45 : any order)

12

.

Are

42. Wind

13

.

43. Storm

14

.

For

44. Snow

15

.

45. Frost

16

.

Into

46. Sleet (46-55: any order)

17

.

47. Fog

18

.

Have

48. Dull

19

.

With

49. Wind

20

.

A

50. Hail

Test A2’s key

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                               

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

21

.

Being

51.

Cloudy

22

.

That

52. Storm

23

.

Of

53. Thunder

24

.

B

54. Cool

25

.

A

55. Rain

26

.

A

56. Bright (56-60: any order)

27

.

C

57. Dry

28

.

B

58. Warm

29

.

A

59. Clear

30

.

B

60. Sunshine

Test A2’s key

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
736
0 trang
0
468
0 trang
0
487
0 trang
0
411
0 trang
0
507
0 trang
0
553
0 trang
0
496
0 trang
0
772
0 trang
0
418

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
4927
9 tài liệu
0
5119

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
4927
23/09/2018
9 tài liệu
0
5119