Tài liệu

testA2'sanswersheet

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

ANSWER  SHEET

Time  allowed:  45 minutes

60 Questions

Full name:.......................................................................................................................................................
Address:..........................................................................................................................................................

1.

31.

2.

32.

3.

33.

4.

34.

5.

35.

6.

36.

7.

37.

8.

38.

9.

39.

10

.

40.

11

.

41.

12

.

42.

13

.

43.

14

.

44.

15

.

45.

16

.

46.

17

.

47.

18

.

48.

19

.

49.

20

.

50.

21

.

51.

English Test A2

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

22

.

52.

23

.

53.

24

.

54.

25

.

55.

26

.

56.

27

.

57.

28

.

58.

29

.

59.

30

.

60.

English Test A2

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
701
0 trang
0
435
0 trang
0
456
0 trang
0
442
0 trang
0
473
0 trang
0
507
0 trang
0
459
0 trang
0
693
0 trang
0
393

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
4582
9 tài liệu
0
4708

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
4582
23/09/2018
9 tài liệu
0
4708