Tài liệu

testA1'skey

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ

CÔNG NGHỆ FPT

--------------o0o--------------

KEY

Time  allowed:  60 minutes

50 Questions

Full name:.......................................................................................................................................................

Address:..........................................................................................................................................................

1.

B

26. M

2.

C

27. D

3.

D

28. K

4.

A

29. H

5.

B

30. O

6.

A

31. Just

7.

D

32. Cup

8.

C

33. Until

9.

B

34. Biscuit

10

.

C

35. Milk

11

.

B & D

36

.

Lunch

12

.

D

37

.

Have

13

.

A & G

38

.

About

14

.

C, D, E & G

39

.

Dinner

15

.

G

40

.

A

16

.

G

41

.

Don’t

17

.

L

42

.

Cheese

18

.

E

43

.

Glass

19 N

44 Juice

Test A1’s key

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

20

.

I

45

.

Meal

21

.

A

46

.

Weekend

22

.

C

47

.

Restaurant

23

.

J

48

.

Can

24

.

F

49

.

Lot

25

.

B

50

.

Pubs

Test A1’s key

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
732
0 trang
0
465
0 trang
0
405
0 trang
0
469
0 trang
0
503
0 trang
0
547
0 trang
0
491
0 trang
0
761
0 trang
0
413

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
4879
9 tài liệu
0
5057

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
4879
23/09/2018
9 tài liệu
0
5057