Tài liệu

Test vi tri nhân viên đối ngoại

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

BÀI TEST CHUYÊN MÔN

Mã TL: TEST/CM
Ngày ban hành: 
Lần sửa đổi: 00

Họ và tên ứng viên: .......................................................................Ngày sinh: ..............................
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên đối ngoại/Nhân viên xúc tiến thương mại điện tử.

Đề bài:
Công ty CFTD được thành lập từ năm 1994 và là một trong các công ty hàng đầu trên lĩnh
vực cung cấp các sản phẩm thiết bị công nghệ cao cho các cơ quan công an và lực lượng an
ninh quốc phòng. Với hơn 13 năm kinh nghiệm, CFTD hiện đang là đối tác chính thức của
nhiều công ty nước ngoài như ADA, LaserTech, Scanna, Rofin… tại Việt Nam. Tháng
8/2007, CFTD sẽ tham gia một gói thầu cung cấp 44 máy dò kim loại PX-R280 do công ty
Garretts sản xuất. Bạn hãy viết thư bằng tiếng Anh cho hãng Garretts để giới thiệu về
CFTD, tìm hiểu giá và các điều kiện thương mại (điều kiện thanh toán và giao hàng) của sản
phẩm này và yêu cầu Garretts cung cấp giấy chứng nhận CFTD là nhà phân phối độc quyền
sản phẩm đó tại Việt Nam trong gói thầu này.

Bài test này Bạn sẽ thực hiện trên máy vi tính trong thời gian 60 phút. Bạn có thể sử dụng
từ điển và mạng internet để tra cứu thông tin.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1282
IT
3 tài liệu
0
1498
8 tài liệu
0
4073
8 tài liệu
0
4879
10 tài liệu
0
6294
5 tài liệu
0
2311
2 tài liệu
0
1054
2 tài liệu
0
1090
1 tài liệu
0
722

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1282
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1498
23/09/2018
8 tài liệu
0
4073
23/09/2018
8 tài liệu
0
4879
23/09/2018
10 tài liệu
0
6294
23/09/2018
5 tài liệu
0
2311
23/09/2018
2 tài liệu
0
1054
23/09/2018
2 tài liệu
0
1090
23/09/2018
1 tài liệu
0
722