Tài liệu

Test vi tri CEO

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: ......................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................

BÀI TRẮC NGHIỆM VỊ TRÍ CEO

Thời gian làm bài: 20 phút

Hướng dẫn thực hiện:
Bạn hãy chọn phương án trả lời CÓ hoặc KHÔNG (vào bng 
tr
ả li của phiếu trả lời) cho các câu hỏi dưới đây . 

Nội dung câu hỏi

Điểm

C

K

Q1: Bạn có hứng thú với công việc của mình không?
Có→Q2 
Không → Q3
Q2: Bạn có muốn trở thành một ngôi sao nổi tiếng không?
Có → Q3
Không → Q4
Q3: Bạn có 3 người bạn trở lên không?
Có → Q4
Không → Q5
Q4: Bạn có chú ý trang điểm hoặc làm đẹp khi đi làm không?
Có → Q5 
Không → Q6
Q5: Bạn có thể sống một cách tự lập không?
Có → Q6
Không → Q7
Q6. Bạn có thường để ý những sự việc xảy ra bên cạnh mình không?
Có → Q7
Không → Đáp án A ( Dừng trả lời )
Q7: Bạn có khả năng sắp xếp thời gian hợp lý không?
Có → Q8
Không → Đáp án B ( Dừng trả lời )
Q8: Bạn có cho rằng mình là người trung thực không?
Có → Đáp án C ( Dừng trả lời )
Không → Q9
Q9: Bạn có để ý khi người khác bình phẩm về mình không?
Có → Đáp án D ( Dừng trả lời )

Điểm:

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Không → Q10
Q10: Bạn nấu ăn có ngon không?
Có → Đáp án C ( Dừng trả lời )
Không → Đáp án D ( Dừng trả lời )

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: ......................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................

PHIẾU TRẢ LỜI

Đánh dấu vào phần trả lời của bạn như
ví dụ dưới đây, mỗi câu hỏi chỉ có một 
câu trả lời đúng.
              C     K         
Vd:

Phần trả lời:

    C    K          

                  C     K                                           C     K

1.  

      2.

    3.

4.

      5.

   6.

7.

      8.

   9.

10.

    

Điểm:

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
417

Bộ tài liệu liên quan

IT
3 tài liệu
0
1509
8 tài liệu
0
4103
8 tài liệu
0
4906
10 tài liệu
0
6352
5 tài liệu
0
2342
2 tài liệu
0
1058
6 tài liệu
0
2653
2 tài liệu
0
1100
1 tài liệu
0
726

Bộ tài liệu liên quan

IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1509
23/09/2018
8 tài liệu
0
4103
23/09/2018
8 tài liệu
0
4906
23/09/2018
10 tài liệu
0
6352
23/09/2018
5 tài liệu
0
2342
23/09/2018
2 tài liệu
0
1058
23/09/2018
6 tài liệu
0
2653
23/09/2018
2 tài liệu
0
1100
23/09/2018
1 tài liệu
0
726