Tài liệu

Test mức độ phù hợp với nghề

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY …

- Trụ sở: 
- Điện thoại: 

Fax

Website: 

Email:

--

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: ........................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..............................................................................................

BÀI TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ PHÙ HỢP VỚI NGHỀ

Thời gian làm bài: 20 phút

H ớng dẫn thực hiện:

ư

B

n  h ã y  c h

n  p h

ư ơ

n g  á n  t r

 l

i  

Đ

Ú N G  h o

c  KHÔNG ( v à o  b

n g  tr

 l

i

c a phi u  tr  l i

ế

ả ờ

)  c h o  c á c  c â u  h

i  d

ư ớ

i  

đ

â y  .  

Nội dung câu hỏi

Điểm

Đ

K

1. Khi bạn đang đọc một cuốn tiểu thuyết liên quan đến các vụ án giết
người, bạn có thường đọc trước lời giới thiệu của tác giả xem nhân vật
nào là kẻ giết người hay không? 
2. Bạn có thường hay viết sai chính tả?
3. Khi rảnh rỗi bạn thà đi xem một buổi hòa nhạc mà bạn không hiểu 
nội dung còn hơn là phải ngồi nhà?
4. Bức tranh treo trên tường bị bung, bạn có muốn gắn nó vào chỗ cũ?
5. Bạn có thường suy nghĩ và đánh giá những việc bạn đã nhìn thấy và 
nghe thấy hay không?
6. Bạn thà mua một quyển tản văn còn hơn là mua một quyển tiểu 
thuyết?
7. Bạn thà làm ít việc mà hiệu quả cao còn hơn làm nhiều việc nhưng 
kết quả lại thấp.
8. Bạn có thường xuyên chơi cờ ?
9. Bạn có thường xuyên khống chế mức chi tiêu của mình?
10. Khi sử dụng bất kỳ một dụng cụ nào đó, cái bạn muốn học đầu tiên 
là nút bấm mở và cách sử dụng của nó.
11. Bạn thường muốn thay đổi một số việc đã trở thành tiền lệ và quy 
tắc trong cuộc sống?
12. Khi có thời gian rỗi, bạn thích tham gia các họat động bên ngoài 
hơn là chỉ ở nhà để đọc sách.
13. Bạn luôn cho rằng: toán là một môn học không khó?
14. Bạn luôn thích ở bên cạnh những người trẻ hơn mình?
15. Bạn có thể liệt kê ngay được 5 người bạn tốt khi được hỏi?
16. Khi người khác nhờ bạn làm những việc mà chỉ có bạn mới làm 

Điểm:

background image

CÔNG TY …

- Trụ sở: 
- Điện thoại: 

Fax

Website: 

Email:

--

được, bạn cảm thấy vui vẻ hay khó chịu?
17. Bạn không thích những công việc yêu cầu sự cẩn thận và kỹ càng 
đến từng chi tiết. 
18. Bạn đọc sách rất nhanh..
19. Bạn có thực hiện câu ngạn ngữ  “Làm đâu chắc đấy” không? 
20. Bạn luôn thích có nhiều bạn mới, được đi đến nhiều địa danh mới và
có nhiều đồ dùng mới?

Điểm:

background image

CÔNG TY …

- Trụ sở: 
- Điện thoại: 

Fax

Website: 

Email:

--

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: ........................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..............................................................................................

PHIẾU TRẢ LỜI

Đánh dấu vào phần trả lời của bạn như
ví dụ dưới đây, mỗi câu hỏi chỉ có một 
câu trả lời đúng.
              Đ     K          
Vd:

Phần trả lời:

    Đ    K          

                  Đ     K               

                           Đ     K

1.  

      2.

    3.

4.

      5.

   6.

7.

      8.

   9.

10.

    11.

 12.

13.  

    14.

 15.

16.

    17.

 18.

19.

    20.

Số câu đúng

Điểm

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
676
0 trang
0
1406
0 trang
0
1158
0 trang
0
668
0 trang
0
773
0 trang
0
653
0 trang
0
530
0 trang
0
1005
0 trang
0
770

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6335

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
6335