Tài liệu

Test (De1-2005)

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                       

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

FSS  

     Đề thi dành cho Cán bộ test

Tháng 8.2005

Đề thi số 1

60 phút

Phần I: Trả lời các câu hỏi tổng hợp 

(mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm) 

Câu 1. 

Trường Priority trong DMS được sử dụng để:

[1 lựa chọn]

a )

Phân loại theo mức độ nghiêm trọng của lỗi

b )

Phân loại theo mức độ ưu tiên sửa lỗi 

c )

Cả 2 điều trên đều sai

Câu 2. 

Những lỗi nghiêm trọng luôn bắt buộc phải được:

[1 lựa chọn]

a )

Ưu tiên sửa trước

b )

Để sửa sau cùng

c )

Tuỳ từng trường hợp cụ thể 

Câu 3. 

Khi test sự tương tác giữa các module hoặc các chức năng, bạn ghi nhận lỗi vào 

DMS với QC Activity nào sau đây?

[1 lựa chọn]

a )

14-Regresstion test

b )

12-System test

c )

11-Intergration test 

Câu 4. 

Khi thực hiện test theo test case để kiểm tra tốc độ, bạn thấy tốc độ thực hiện của 

chức năng chậm quá giới hạn cho phép và biết lỗi này do thiết kế. Vậy bạn phải chọn giá
trị cho trường Type nào khi ghi nhận lỗi vào DMS?

[1 lựa chọn]

a )

01-Functionality (Other)

b )

03-Performance 

c )

04-Design Issue

d )

10-Other

Câu 5. 

Khi được giao việc lập testcase trong giai đoạn phân tích, bạn sẽ khai timesheet? 
[1 lựa chọn]

a )

Process = Test, Work = Test

b )

Process = Test, Work = Create

c )

Process = Requirement, Work = Create

Phần II: Viết test case

Một hãng hàng không mới được thành lập và công bố giá vé như sau:

-

Business Class:

o Người lớn: 4.000.000 VND
o Trẻ em: 1.500.000VND

-

Economy Class:

o Người lớn: 3.000.000 VND

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                       

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

o Trẻ em: 700.000VND

-

Quy định về tuổi:

o Trẻ em: < 7 tuổi
o Người lớn: >= 7 tuổi

Hãng yêu cầu viết một phần mềm nhỏ để tự động tính ra số tiền phải trả tương ứng với 
tuổi của khách hàng đăng ký mua vé. Điều kiện thực hiện là vé có đủ cho người đăng ký.
Giả sử yêu cầu của chức năng và giao diện được mô tả như sau:

STT

Mô tả yêu cầu

YC1

Nhập thông tin đăng ký vé bao gồm:

 Tên người đăng ký (Name)
 Địa chỉ (Address)
 Số CMT (ID Card No)
 Ngày tháng năm sinh (Date of Birth): cho phép nhập theo định dạng 

DD/MM/YYYY

 Loại vé (Type of Class): cho phép chọn trong danh sách 2 giá trị 

Business Class và Economy Class

 Số tiền vé (Payment): Không cho phép sửa đổi giá trị

YC2

Kiểm tra các ràng buộc: Name, ID Card No, Date of Birth và Type of

Class bắt buộc phải nhập dữ liệu.
YC3

Tự động xác định số tuổi của khách hàng theo quy tắc:

 Nếu năm hiện tại > năm sinh thì Tuổi = Năm hiện tại – Năm sinh. 
 Nếu năm hiện tại = năm sinh thì Tuổi = 1
 Tuổi > 0

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                       

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

YC4

Tự động xác định số tiền vé (Payment) của khách hàng theo giá vé

được công bố trên.
YC5

Lưu thông tin: Chỉ cho phép lưu thông tin đăng ký mua vé nếu số tiền

vé lớn hơn 0.

a. Để test giao diện, bạn cần phải test những gì?  (2.5 điểm)
b. Với mỗi một thông tin đầu vào, hãy đưa ra các giá trị hoặc các miền giá trị được sử 

dụng để test? (2.5 điểm)

c. Hãy viết chi tiết test case cho chức năng nêu trên? (2.5 điểm)

Đáp án
Phần 1: 
Câu 1: b ,  Câu 2: c , Câu 3: c , Câu 4: b , Câu 5: b 
Phần 2:
a. Để test giao diện cần phải test
-

Thẩm mỹ: 

o Màu sắc/ kích cỡ của các item
o Căn lề: căn lề của các item (trường số căn lề phải, ký tự căn lề trái,…)
o Lỗi chính tả của các tiêu đề/ prompt/ thông báo lỗi
o Font chữ giống nhau?
o ….

-

Các điều kiện sử dụng

o Trường ngày tháng có nhập đúng định dạng không?
o Các phím tắt có thể sử dụng đúng chức năng hoặc phù hợp không?
o Thứ tự tab của các trường ?
o …

-

Các kiểm tra cụ thể cho trường ngày tháng

o Đảm bảo các năm nhuận có hiệu lực đúng và không gây ra lỗi/tính toán sai 

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
714

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2125
6 tài liệu
0
3166
1 tài liệu
0
694
1 tài liệu
0
812
2 tài liệu
0
1143

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
4 tài liệu
0
2125
23/09/2018
6 tài liệu
0
3166
23/09/2018
1 tài liệu
0
694
23/09/2018
1 tài liệu
0
812
23/09/2018
2 tài liệu
0
1143