Tài liệu

TDNL01 - Danh muc nang luc ky thuat

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

   LOGO

Phòng Nhân Sự - Ban dự án 

Danh mục năng lực kỹ thuật

Web: www.hrlink.vn 

1.1.1.

      

Các quy định, quy chế ngành viễn thông

1.1.2.

      

Sản phẩm và dịch vụ viễn thông

1.1.3.

      

Kiến thức ngành nghề và đối thủ cạnh tranh

1.1.4.

      

Chất lượng

1.1.5.

      

An toàn/môi trường

1.1.6.

      

Đo lường và thử nghiệm

1.1.7.

      

Hệ thống thông tin

1.1.8.

      

Quản trị và khai thác mạng

1.1.9.

      

Quản trị cơ sở dữ liệu

1.1.10.

  

Công nghệ truyền phát

1.1.11.

  

Công nghệ chuyển mạch

1.1.12.

  

Công nghệ cáp quang

1.1.13.

  

Sử dụng và lập trình phần mềm

1.1.14.

  

Tổ chức/quy trình/phương pháp

1.1.15.

  

Phân tích chiến lược và hoạch định

1.1.16.

  

Bảo dưỡng

1.1.17.

  

Gia công và thuê dịch vụ

1.1.18.

  

Sản xuất và quản lý phát minh sáng chế

1.1.19.

  

Lobbying/quan hệ công chúng

1.1.20.

  

Marketing và nghiên cứu thị trường

1.1.21.

  

Bán hàng và đàm phán

1.1.22.

  

Quản trị dự án

1.1.23.

  

Đấu thầu

1.1.24.

  

Truyền thông

1.1.25.

  

Mua và dự trữ

1.1.26.

  

Hậu cần, vận chuyển và quản trị dự trữ

1.1.27.

  

Các quy chuẩn xã hội và hành chính

1.1.28.

  

Quản lý và phát triển con người

1.1.29.

  

Quản lý và điều hành các cộng sự và nhân viên

1.1.30.

  

Sư phạm/đào tạo

1.1.31.

  

Quản lý tài sản

1.1.32.

  

Luật kinh doanh và tranh chấp

1.1.33.

  

Kế toán và thuế 

LOGO

background image

1.1.34.

  

Tài chính

1.1.35.

  

Quản trị và kiểm soát ngân sách

1.1.36.

  

Kỹ năng giao tiếp

1.1.37.

  

Kỹ năng hội họp

1.1.38.

  

Kỹ năng phỏng vấn

1.1.39.

  

Kỹ năng quản trị sự thay đổi

1.1.40.

  

Kỹ năng quản trị xung đột

1.1.41.

  

Kỹ năng đàm phán

1.1.42.

  

Kỹ năng tìm kiếm và thu thập thông tin

1.1.43.

  

Kỹ năng viết báo cáo

1.1.44.

  

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

1.1.45.

  

Kỹ năng sư phạm

1.1.46.

  

Kỹ năng tin học văn phòng

1.1.47.

  

Ngoại ngữ

background image

Code: NS - 17 - BM02

Dated:

Phòng Nhân Sự - Ban dự án 

Danh mục năng lực kỹ thuật

 www.hrlink.vn Mail: contacts@cpoclub.net

Các quy định, quy chế ngành viễn thông
Sản phẩm và dịch vụ viễn thông
Kiến thức ngành nghề và đối thủ cạnh tranh

Đo lường và thử nghiệm

Quản trị và khai thác mạng
Quản trị cơ sở dữ liệu

Công nghệ truyền phát
Công nghệ chuyển mạch
Công nghệ cáp quang
Sử dụng và lập trình phần mềm
Tổ chức/quy trình/phương pháp
Phân tích chiến lược và hoạch định

Gia công và thuê dịch vụ
Sản xuất và quản lý phát minh sáng chế
Lobbying/quan hệ công chúng
Marketing và nghiên cứu thị trường
Bán hàng và đàm phán

Hậu cần, vận chuyển và quản trị dự trữ
Các quy chuẩn xã hội và hành chính
Quản lý và phát triển con người
Quản lý và điều hành các cộng sự và nhân viên

Luật kinh doanh và tranh chấp

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2797
10 tài liệu
0
8004
3 tài liệu
0
2476
2 tài liệu
0
1490
6 tài liệu
0
3594
1 tài liệu
0
1013

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
2797
09/10/2018
10 tài liệu
0
8004
09/10/2018
3 tài liệu
0
2476
09/10/2018
2 tài liệu
0
1490
09/10/2018
6 tài liệu
0
3594
09/10/2018
1 tài liệu
0
1013
09/10/2018
3 tài liệu
0
2154