Tạ Thị Minh Phương

Các buổi học , đào tạo rất có giá trị , giúp tôi nhìn lại chính tôi , doanh nghiệp của mình . Thời buổi công nghệ 4.0 mình sẽ phải làm gì ? Kinh doanh theo xu hướng nào đem hiệu quả nhất , chỉ có Verco đã chỉ ra hướng đi tiếp theo mình và doanh nghiệp sẽ làm gì ? Cám ơn Thầy Kim Hùng và đội ngũ Verco .

Ảnh đại diện: 
Giới tính: 
Nữ
Công ty: 
Quản lý cấp cao công ty Gaia
Hiển thị trên trang chủ: 
Không