Tài liệu

so tay van hoa

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

SỔ TAY VĂN HÓA 

EDUVIET CONSULTANCY & TRAINING

(Ban hành kèm theo quyết định 0709/QĐ- EDUVIET- BGĐ ngày 12/06/2009)

Bạn thân mến, dù bạn là ai, bạn bao nhiêu tuổi, bạn xuất thân từ đâu…thì tất cả

những điều đó cũng đã không ngăn cản bạn trở thành một phần quan trọng của

EduViet. Cảm ơn bạn đã đến với EduViet! Ban Lãnh đạo EduViet hiểu rằng chỉ có

sự tri ân những giá trị của mỗi thành viên và cùng nhau vun đắp sự nghiệp chúng ta

mới có thể thành công và đóng góp được nhiều nhất cho sự phát triển của bản thân

và xã hội. Với tinh thần xây dựng và phát triển EduViet trở thành một tổ chức tư vấn

giáo dục chuẩn mực quốc tế, Ban Lãnh đạo EduViet xây dựng sổ tay Văn hóa này

nhằm định hướng hành động, xây đắp niềm tin và chuẩn hóa tác phong làm việc cho

mỗi thành viên EduViet, cũng như thể hiện rõ tư tưởng, quan điểm phát triển của

EduViet.

I.

 TỔNG QUAN VĂN HÓA EDUVIET

EduViet ra đời và phát triển là kết tinh của khát vọng và tri thức, được lập lên bởi

một đội ngũ tâm huyết, tận tụy với sự phát triển lĩnh vực tư vấn, giáo dục đào tạo,

cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam và đất nước. Hệ giá trị cốt

cõi của EduViet là nền tảng quyết định tới sự phát triển trường tồn của EduViet:

Triết lý phát triển

 Tôn vinh giá trị: EduViet tạo lập môi trường tôn vinh các giá trị nhân bản và

giá trị tri thức của mỗi thành viên, làm nền tảng xây dựng văn hoá EduViet và

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tri thức cùng với những giá trị

sống, giá trị lao động cao đẹp của mỗi thành viên được EduViet ghi nhận, trân

quý và tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp đó vào sự nghiệp phát

triển chung của EduViet. 

Maximize your potential                                                                  BM02/QTDTDN/2009

background image

 Phụng sự xã hội: EduViet cung cấp cho khách hàng và xã hội những giá trị

thực tiễn thông qua các hoạt động kinh doanh với tinh thần phụng sự. EduViet

coi tinh thần phụng sự vừa là trách nhiệm xã hội, vừa là niềm vui trong công

việc và cuộc sống của mỗi thành viên. Thông qua đó, EduViet cũng mong

muốn nhận được những thành quả xứng đáng từ sự nỗ lực và đóng góp không

ngừng cho xã hội. 

 Giữ gìn danh tiếng: EduViet coi giữ gìn danh tiếng trở thành lẽ sống của tổ

chức bằng sự chuẩn mực và cam kết đến cùng chất lượng các sản phẩm dịch

vụ của mình. Mỗi thành viên EduViet đều nhận thức sâu sắc việc phát triển và

giữ gìn thương hiệu EduViet thông qua thái độ ứng xử tận tụy, tác phong làm

việc chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ toàn diện đối với khách hàng.

Hoài bão EduViet 

        Trở thành một tổ chức Tư vấn Giáo dục chuẩn mực quốc tế, có vị thế xứng

đáng tại Việt Nam và uy tín trong khu vực.  

Sứ mệnh EduViet

Tối ưu hóa tiềm năng cho các cá nhân và tổ chức thông qua phát triển năng lực

học tập và sáng tạo tri thức. 

Các giá trị cốt lõi EduViet 

Sáng tạo: EduViet luôn nỗ lực sáng tạo để liên tục tạo ra các tri thức mới, năng lực

mới và giá trị mới cho khách hàng. Gắn học tập với sáng tạo để mang lại sự khác

biệt làm lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững trở thành giá trị sống còn đối với

EduViet. Mỗi thành viên EduViet được tự do suy nghĩ, tự do sáng tạo, tự do cống

hiến, phát huy tối đa phẩm chất, năng lực của bản thân để đóng góp vào sự nghiệp

phát triển của EduViet. 

Học tập: EduViet tạo lập môi trường học tập để không ngừng tích lũy các tri thức,

các chuẩn mực hoạt động nghề nghiệp quốc tế, ngày càng nâng cao năng lực bản

Maximize your potential                                                                  BM02/QTDTDN/2009

background image

thân, năng lực của tổ chức và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Là

một tổ chức tư vấn giáo dục, học tập trở thành một hoạt động liên tục tại EduViet,

trở thành “bản năng” của mỗi thành viên, bất kể là lãnh đạo hay nhân viên EduViet

đều phấn đấu học tập để thay đổi và học tập để thành công.

Cam kết:  Cam kết đến cùng về chất lượng dịch vụ đối với khách hàng là giá trị

quan trọng bậc nhất trong định hướng phục vụ khách hàng của EduViet, là cụ thể

hóa bằng hành động về triết lý giữ gìn danh tiếng của EduViet. Thông qua việc thực

hiện chuỗi giá trị trước, trong và sau bán theo các quy trình mang chuẩn mực quốc

tế, EduViet mang lại cho khách hàng sự hài lòng và cảm nhận khác biệt về chất

lượng dịch vụ cũng như văn hóa phục vụ của EduViet.    

Nhân văn: Không dừng lại ở sự yêu thương, chia sẻ của những thành viên EduViet

với nhau mà người EduViet ý thức được trách nhiệm và sự chia sẻ, hỗ trợ phát triển

đối với cộng đồng xã hội thông qua các hoạt động nghề nghiệp. EduViet tạo lập môi

trường tri thức mở, đưa tri thức đến được với ngày càng nhiều các cá nhân và tổ

chức, kể cả những đối tượng đặc biệt trong xã hội thông qua các dự án giáo dục phát

triển cộng đồng phi lợi nhuận, góp sức mình vào sự phát triển chung của xã hội. 

Chính trực: Tất cả các hoạt động của EduViet đều được Ban lãnh đạo công khai, 

chia sẻ với toàn thể các thành viên EduViet, đặc biệt là sự rõ ràng trong chiến lược 

phát triển, sự minh bạch trong tài chính và sự công bằng trong đãi ngộ. EduViet 

cũng là nơi các thành viên đều có quyền góp ý, phê bình, và các thành viên khác, 

đặc biệt là lãnh đạo phải có tinh thần cầu thị, biết lắng nghe, dám nhìn thẳng vào hạn

chế để thay đổi và không ngừng hoàn thiện bản thân, hoàn thiện tổ chức. 

Slogan: 

Maximize your potential! (Tối ưu hóa tiềm năng của bạn!)

Lo go 

Maximize your potential                                                                  BM02/QTDTDN/2009

Mô tả tài liệu

Biểu mẫu thường sử dụng cả phòng hành chính, sổ tay nhân viên, chức năng, công viên của phòng hành chính...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1138
0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1487
10 tài liệu
0
9954
10 tài liệu
0
6879

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
3 tài liệu
0
1138
26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1487
22/09/2018
10 tài liệu
0
9954
22/09/2018
10 tài liệu
0
6879