Tài liệu

So tay nhan vien tham khao 2009

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

SỔ TAY NHÂN VIÊN

NĂM 2009

TÂM TÀI CHÍ KHÍ DŨNG – CÙNG TẠO DỰNG TƯƠNG LAI

background image

Sổ tay nhân viên 2009

Chúng ta đang sống trong một đất nước và một thế giới với những biến đổi nhanh chóng theo những
xu thế ngược nhau.
Sự bùng nổ của thị trường chứng khoán, thị trường nhà đất Việt Nam trong 2 năm 2006-2007 và sự đi
xuống, tuột dốc, đóng băng của nó vào năm 2008.
Suy thoái và khủng hoảng của kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam vào cuối năm 2008 và dự đoán còn
kéo dài trong cả năm 2009.
Đi cùng với sự bùng nổ và suy thoái của kinh tế là những phát triển và thành công nhanh chóng,
những lụi tàn và phá sản trắng tay. Nhiều triệu người giàu lên. Nhiều triệu người thất nghiệp.
Nhiều tiến bộ trong khoa học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật. Nhưng cạnh đó là môi trường bị hủy
hoại. Rồi chiến tranh, bạo lực, khủng bố vẫn hàng ngày diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. 
Bên cạnh giàu là nghèo, bên cạnh xa hoa là đói khổ, cùng cực…
Trong cái nguy có cái cơ.
Tất cả những biến đổi nhanh chóng và trái ngược trên đã ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ và nhận
thức của mỗi chúng ta.
Những phân vân trong định hướng, những hành động theo trào lưu, phong trào. Ở mức cá nhân. Ở
mức công ty. Về mọi mặt: đạo đức, giá trị, quan hệ (gia đình, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, cộng
đồng), công việc, đường hướng…
Sự thay đổi nhanh chóng và trái ngược nhau đã cho ta cơ hội để so sánh, suy nghĩ. Và chỉ trong
những thời điểm biến động, xáo trộn mạnh mẽ của xã hội thì ta mới có cơ hội so sánh và suy nghĩ.
Những biến đổi mạnh trong 2-3 năm cuối và có lẽ cả trong năm 2009 nữa là cơ hội cho chúng ta suy
nghĩ và lựa chọn. Cơ hội đó sẽ không có trong những giai đoạn thay đổi lên xuống từ từ.
Hãy tận dụng cơ hội này để suy nghĩ, trao đổi và lựa chọn.
Và tại sao lại không bàn đến những vấn đề căn bản của con người và cuộc sống như ý nghĩa và mục
đích của nó. Tỷ dụ như thành công và hạnh phúc thì thành công là hạnh phúc hay là hạnh phúc là
thành công?
Chổ đứng, vị trí, sứ mệnh của mỗi chúng ta, của công ty trong xã hội ở đâu? Đã có chưa? Đã rõ ràng
chưa? 
Những giá trị căn bản nào là quan trọng nhất của mỗi chúng ta, của tập thể công ty? 
Mục tiêu, tầm nhìn của chúng ta như thế nào? Cái ta đặt ra, mong muốn đạt được ở phía trước là gì?
Để đạt được mục tiêu và tầm nhìn đặt ra thì cách đi, chiến lược của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ kiên
trì theo đuổi cái chúng ta đam mê hay là phải luôn tìm tòi cơ hội kinh doanh và nắm bắt chúng? Hay là
cả hai? Điểm mạnh của mỗi chúng ta, của công ty nằm ở đâu? Cái gì làm cho chúng ta khác biệt?
Chúng ta phải nỗ lực tập trung vào xây dựng và phát triển cái gì để tạo nên và duy trì sự khác biệt?
Tất cả những điều trên phải đặt trong bối cảnh thế giới đang và luôn luôn sẽ thay đổi và biên độ biến
động có thể ngày càng còn lớn hơn.
Hãy nhìn thật rộng, so sánh thật nhiều quan điểm, góc nhìn khác nhau. Tìm tòi ở nhiều nguồn thông
tin. Suy xét từ những đồng nghiệp, bạn bè, người thân... tại sao họ hạnh phúc, tại sao họ thành công,
họ có quan điểm, cách sống như thế nào… Trao đổi, thảo luận với nhiều người khác nhau. Và dành
thời gian cho việc này.
Hay là không nên mất thời gian vào những vấn đề này? Chúng có thật sự cần thiết không?
Trong bối cảnh thế giới biến động, thay đổi, mỗi chúng ta hãy tự suy ngẫm và cùng nhau rà soát lại sứ
mệnh, giá trị cốt lõi, tầm nhìn, chiến lược của mình và của công ty:

-

Sứ mệnh: “Phát triển và tư vấn ứng dụng phần mềm giúp các doanh nghiệp quản lý tốt hơn” &

“Xây dựng một tổ chức nơi có điều kiện tốt nhất để mỗi thành viên phát triển về tài năng và
nghề nghiệp, giàu có về vật chất và tinh thần”.

-

Giá trị cốt lõi: Tâm Tài Chí Khí Dũng – Cùng Tạo Dựng Tương lai.

-

Tầm nhìn dài hạn: Là một công ty trường tồn, phát triển bền vững, là nhà cung cấp giải pháp

tin cậy tại Việt Nam về hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng,
góp phần xây dựng đất nước, mỗi thành viên ngày càng phát triển về nghề nghiệp, giàu có về
vật chất và tinh thần
.

-

Tầm nhìn 10-60-360 đến năm 2010:

Fast Software Co., Ltd.

2/58

background image

Sổ tay nhân viên 2009

1. Có 10 ngàn khách hàng
2. Doanh thu đạt 60 tỷ
3. Với đội ngũ nhân viên 360 người.

-

Chiến lược xây dựng và phát triển công ty - xây dựng để trường tồn và phát triển bền vững

theo các hướng sau:

1. Xây dựng nền móng công ty vững chắc trên cơ sở làm rõ và theo đuổi sứ mệnh của

mình (năng lực thế mạnh, công việc đam mê), trên cơ sở những giá trị cốt lõi mà chúng
ta đề cao, niềm tin mà chúng ta tin tưởng.

2. Nhân viên - Khách hàng - Cổ đông - Đối tác - Cộng đồng hài lòng.

3. Quản trị theo mục tiêu “Tốt – Nhanh – Nhiều - Rẻ - Khách hàng nội bộ hài lòng”.

4. Xây dựng tổ chức luôn luôn học tập, cải tiến, đổi mới và phát triển. 

Một vài suy nghĩ, trao đổi cùng mọi người.
29-31.12.2008.
Giám đốc công ty, Phan Quốc Khánh.

Fast Software Co., Ltd.

3/58

Mô tả tài liệu

Biểu mẫu thường sử dụng cả phòng hành chính, sổ tay nhân viên, chức năng, công viên của phòng hành chính...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1389
10 tài liệu
0
6413
3 tài liệu
0
1038
10 tài liệu
0
9355
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1389
22/09/2018
10 tài liệu
0
6413
26/09/2018
3 tài liệu
0
1038
22/09/2018
10 tài liệu
0
9355
22/09/2018
0 tài liệu
0
0