Tài liệu

So tay nhan su - vietnam

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Sổ tay nhân viên 

 hướng dẫn sử dụng này cung cấp thông tin về một loạt các đối tượng liên quan đến việc 
làm của bạn với công ty. 

 Tài liệu sử dụng được thiết kế để giúp bạn giải quyết vào Công ty, và nhanh chóng làm 
quen với các tổ chức bằng cách nói với bạn điều gì đó về nền tảng của chúng tôi, mục 
tiêu của chúng tôi và mục tiêu, phương tiện và tiện nghi, chính sách việc làm, điều khoản 
và điều kiện, quy tắc ứng xử, phát triển và đào tạo , sức khỏe và an toàn, an ninh và bảo 
mật. 

 Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ đọc hướng dẫn trong toàn bộ, nhưng các bảng nội dung, 
mà sau, sẽ giúp bạn tìm nhanh chóng các đối tượng trong đó bạn là đặc biệt quan tâm. 

 Sổ tay này được thiết kế để trả lời nhiều câu hỏi chung chung bạn có thể đã về làm việc 
cho Công ty, nhưng các điều khoản của hợp đồng của bạn được chứa trong thư của bạn 
cung cấp việc làm và Tuyên bố của Điều khoản và Điều kiện làm việc của bạn. 

 Chúng tôi muốn cho bạn một liên kết sản xuất và bổ ích với các tổ chức. 

 

Phó Chủ tịch-Nhân sự

 

 

Giới thiệu

 

 kinh doanh của chúng tôi là một doanh nhân. Chúng tôi dựa vào tài năng và lòng nhiệt 
tình của tất cả nhân viên của chúng tôi trong việc xây dựng một lợi thế cạnh tranh và xây 
dựng một tổ chức thành công. 

 Là một phần của gia đình mỗi người chúng ta nên cố gắng để đạt được các mục tiêu của 
tổ chức trong khuôn khổ đã được cung cấp.  Vì vậy, hướng dẫn sử dụng này không chỉ là 
một trình biên dịch thông tin về chính sách và quy trình, nhưng là một nhắc nhở về trách 
nhiệm của chúng tôi trong việc bảo đảm thực hiện có hiệu quả như nhau. 

 Các thông tin trong sổ tay này có thể cần phải được sửa đổi theo thời gian.  Để thực hiện 
điều này dễ dàng hơn là ở định dạng lá rời, và tất cả các sửa đổi sẽ được đăng trên trang 
web nội bộ của chúng tôi. Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi và chúng tôi khuyên 
bạn nên cập nhật bản sao của bạn như điều này xảy ra. 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 Nếu có một cuộc xung đột giữa các hợp đồng của bạn về việc làm và sổ tay này, các điều
khoản của hợp đồng làm việc của bạn sẽ thắng thế. 

 Hãy nói chuyện với quản lý trực của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các vấn
đề trong sổ tay này. 

 

I. Giới thiệu

 

 

1. Giới thiệu

 

 <Tên công ty> Công nghệ thông tin là một công ty cung cấp một loạt các dịch vụ CNTT 
và các sản phẩm để đáp ứng với sự tăng trưởng bùng nổ trong nhu cầu tạo ra bởi cuộc 
cách mạng điện tử toàn cầu.  Chúng tôi là một liên doanh CNTT toàn cầu thúc đẩy bởi 
Vương quốc Anh dựa trên nhóm RBG, có doanh thu hàng năm hiện tại vượt quá 2 tỷ 
USD.  Là một phần của nhóm RBG của công ty chúng tôi có các thông tin quan trọng để 
cung cấp các giải pháp nhiệm vụ quan trọng như các đối tác bình đẳng trong mối quan hệ
lâu dài. 

 Chúng tôi là thành phần mềm Tư vấn, phát triển phần mềm, CNTT Bật Dịch vụ và vị trí 
Off Shore. Trong một ngành công nghiệp cung cấp dịch vụ không thể phân biệt với nhiều
người, chúng tôi là một chuyên gia với một đề xuất độc đáo.  Chúng tôi kết hợp chuyên 
môn kinh doanh quốc tế trên nhiều lĩnh vực công nghiệp với những kỹ năng cấp trên đã 
được chứng minh của kỹ sư phần mềm Ấn Độ và công nghệ.  dịch vụ chúng tôi bao gồm 
Quản lý dự án, thực hiện và tích hợp hệ thống, Thiết kế Web và Hosting, Gia công phần 
mềm cơ sở bao gồm cả cuộc gọi Trung tâm, Quản lý quan hệ khách hàng và nguồn nhân 
lực Sourcing và Đào tạo.  sản phẩm của chúng tôi bao gồm các ứng dụng cụ thể ngành 
công nghiệp, đa dạng như quản lý kho bạc và kiểm soát biên chế.  Chúng tôi phát triển 
các ứng dụng và phân phối, và cũng hỗ trợ họ trong các thị trường châu Á thay mặt cho 
người Mỹ và châu Âu đối tác của chúng tôi. 

 Chúng tôi được dành riêng để phục vụ khách hàng bất kể ngành công nghiệp khu vực 
hoặc vị trí địa lý.  Chúng tôi cung cấp chất lượng, độ tin cậy và giá trị.  lớp học của chúng
tôi trên thế giới-R & D chương trình đảm bảo rằng các giải pháp của chúng tôi vẫn còn 
trong tương lai chứng minh. 

 Phát triển sản phẩm là trung tâm của kế hoạch của chúng tôi để thành công.  Điều này 
cam kết ở lại đứng đầu các phương tiện chúng tôi có một loạt các vị trí tuyển dụng cho 
các nhà phát triển ở các cấp trong đội của chúng tôi.  Bất kỳ một gia nhập chúng tôi sẽ 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

tận hưởng tiếp xúc với các ngành công nghiệp tiêu chuẩn công nghệ mới nhất, trong một 
môi trường dựa trên nhóm với chia sẻ kiến thức, hỗ trợ và đào tạo qua công việc xây 
dựng nhập của chúng tôi là tất cả các công nghệ về với một mục đích kinh doanh, do đó 
bạn sẽ cần phải có một sự đánh giá của nhu cầu của các công ty khách hàng và khả năng 
để làm việc với thời hạn trong một thay đổi nhanh chóng và phát triển môi 

trường.

 

 

3. Giá trị của chúng tôi Triết học và

 

 Là một phần của nhóm RBG, chúng tôi cam kết một tập các giá trị của công ty dựa trên 
của chúng tôi 

 triết lý của cơ hội bình đẳng, đối xử công bằng, tạo ra khí hậu thuận lợi và hiệu suất của 
động cơ, công nhận và khen thưởng, giao tiếp cởi mở cửa tạo điều kiện 

 có ý nghĩa trao đổi ý kiến. 

 Một người có niềm tự hào của anh ta / công việc của mình có khả năng đặt trong một nỗ 
lực lớn hơn nhiều để sản xuất tốt nhất anh / cô ấy có khả năng.  Để phát triển tự hào của 
riêng công việc của một, tổ chức phải cố gắng để tạo ra nhiều động lực khí hậu như dự 
kiến.  Mọi khía cạnh của sự sáng tạo được khuyến khích và triển khai thực này, tính rủi 
ro sẽ được đẩy mạnh ở tất cả các lần. 

 Như một triết lý của công ty, chúng tôi sẽ nỗ lực để thu hút, phát triển và giữ chân nhân 
tài có sẵn và có người thích hợp cho công việc phải. 

 Tóm lại, chúng ta sẽ không ngừng phấn đấu để làm cho nơi làm việc phú cho một công 
trình văn hóa-tích cực 

 

II.

  

Thực tiễn công tác

 

 

1. Giờ làm việc & khán giả

 

1.  Công ty sẽ có một ngày, 6 giờ 48 tuần làm việc với một khoảng thời gian của 30 

phút cho bữa trưa và trà hai / vỡ cà phê của 15 phút mỗi. 

Mô tả tài liệu

Biểu mẫu, quy trình xây dựng sổ tay nhân viên

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
644
0 trang
0
735
0 trang
0
711
0 trang
0
552
0 trang
0
681
0 trang
0
648
0 trang
0
714
0 trang
0
1134

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1151
0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1500
5 tài liệu
0
3300
10 tài liệu
0
10056

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
3 tài liệu
0
1151
26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1500
22/09/2018
5 tài liệu
0
3300
22/09/2018
10 tài liệu
0
10056