Tài liệu

So sanh giua Su Menh va Tam Nhin

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

[

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

] 

 

 

TầmnhìnvàSứmệnhkhácnhaunhưthếnào? 

 

 

Sứmệnh 

Tầmnhìn 

Làgì? 

 

 

 

 

Sứmệnhlà 

LÀM 

THẾ 

NÀO 

bạnđiđượcđếnđâubạnmuốn. 

Xácđịnhmụcđíchvànhữngmụctiêuchínhliênquanđ

ếnnhucầucủakháchhàngvàgiátrịcủatoàndoanhngh

iệp. 

Tầmnhìnhoạchđịnhbạnmu

ốnđi 

ĐẾN 

ĐÂU. 

Đólà mốigiaothoagiữagiát

rịvàmụcđíchcủadoanhnghi

ệp. 

 

 

Trảlời 

 

 

Nótrảlờicâuhỏi “Chúng ta 

làmgì?,Điềugìlàmchúng ta khácbiệt?” 

Nótrảlờicâuhỏi “Chúng ta 

nhắmmụctiêuđếnđâu?” 

 

Thờigia

 

Sứmệnhnóivềhiệntạihướngđếntươnglai. 

Tầmnhìnnóivềtươnglai. 

 

Chứcnă

n

 

 

 

 

 

 

Sứmệnh: 

Lậpbảngdanhsáchnhữngmụctiêurộngtừđóhìnhthà

nhlêndoanhnghiệp. 

Chứcnăngchínhcủanólàhướngnội; 

đểxácđịnhnhữngbiệnphápthànhcôngcủadoanhng

hiêpvàsứmệnhđượcviếtrađểdànhcholãnhđạo, 

nhânsựvànhữngnhàcổđông. 

Tầmnhìn: 

Lậpbảngdanhsáchmàbạnc

óthểthấybạn 

ở 

đâutrongnhữngnămtới. 

Nóthúcđẩybạnlàmviệcnỗl

ựcnhất. 

Nógiúpbạnhiểutạisaobạnđ

anglàmviệctạiđây. 

 

 

 

Thayđổi 

Sứmệnhcóthểthayđổi, 

Khidoanhnghiệppháttriển, 

background image

[

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

] 

 

 

 

 

 

 

 

nhưngphảiluônđisátvàogiátrịcốtlõicủadoanhnghi

ệp, nhucầucủakháchhàngvàtầmnhìn. 

 

bạncóthểcómongmuốntha

yđổitầmnhìn. 

Tuynhiên, 

tầmnhìn 

hay 

sứmệnhđượcđềralàđểgiảit

híchnềntảngcủadoanhnghi

ệp. 

Do 

vậynênhạnchếthayđổitầmn

hìn. 

Mụcđíc

 

 

 

Chúng ta đanglàmgìbâygiờ? Chúng ta làmchoai? 

Lợiíchlàgì?  Nóicáchkhác,  Tạisaochúng  ta  làm, 

Cáigì, Cho aivàTạisao? 

Chúng 

ta 

đanghướngđếnđâu? 

Khinàobạnmuốnđạtđượcđí

chđếnđó? 

Chúng 

ta 

muốnlàmnónhưthếnào? 

 

Đặctính 


hi
ệu
lự

 

 

 

Mụcđíchvàgiátrịcủadoanhnghiệp: 

Kháchhàngchínhcủadoanhnghiệplàai 

(nhữngngườihưởnglợi)? 

Tráchnhiệmcủadoanhnghiệpvớikháchhànglàgì? 

Làmrõsựmơhồ. 

Môtảmộttươnglaitươisáng 

(hyvọng); 

biểuđạtgắnkếtvàghinhớ; 

mongmuốnthựctiễn, 

cóthểđạtđược; 

gắnliềnvớigiátrịvàvănhóad

oanhnghiệp. 

 

Mô tả tài liệu

Lý thuyết và ví dụ xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan