Tài liệu

Rui ro ( Risk )

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

KC24 GROUP

- Trụ sở: 
 - Điện thoại:        - Fax: 
- Website:    - Email:

--

Phỏng vấn kinh nghiệm xử lý rủi ro 

Risk

Stt English

VietNamese

01

How do you deal with risk on the job?

02

Name the greatest risk that you've 
taken

03

Name the greatest risk that you've 
taken which resulted in failure.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5909
23/09/2018
4 tài liệu
0
2383
23/09/2018
10 tài liệu
0
6513