Roxy Nguyen

Được tham gia các chương trình huấn luyện của thầy Nguyễn Kim Hùng - tôi thấy chương trình này rất cần cho các anh chị đang làm chủ doanh nghiệp , anh chị đang làm các công việc liên quan đến tài chính, hoặc mong muốn xây dựng một doanh nghiệp cho riêng mình trên nền tảng kiến thức về tài chính vững chắc. Nên tham gia tất Cả các khoá học , vì lượng kiến thức và kết quả bạn nhận được sẽ rất tuyệt vời, một tư duy mới để xây dựng một nền móng doanh nghiệp vững chắc trên nền kinh tế Việt Nam .

Ảnh đại diện: 
Giới tính: 
Nữ
Công ty: 
CEO & Founder tại TRÙ PHÚ Trade and investment services for export
Hiển thị trên trang chủ: 
Hiển thị trên trang chủ