Tài liệu

Reengineering

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                 

                                  Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Phỏng vấn tuyển dụng vị trí 

Reengineering

Stt English

VietNamese

01

What is reengineering?

02

What are the steps involved in 

reengineering a process

03

You have been asked to provide your 

organization with guidelines on 
reengineering or simplifying business 

processes. What guidelines will you 
recommend

04

What are the most common goals of 
reengineering efforts

05

Name some commonly made mistakes
in reengineering efforts.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5668
10 tài liệu
0
5891
4 tài liệu
0
2377

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5668
23/09/2018
10 tài liệu
0
5891
23/09/2018
4 tài liệu
0
2377