Tài liệu

Quy trinh head hunter

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

Ngo Quang Thuat

HR process  - Taphuco

Date: 12/21/2018

Page 1 of 18

hrmforum Consutancy

The Process of Head Hunting / Quy trình Săn đầu người

hrmforum.VN JOB Department / Ban Tuyển dụng

Website: www.hrmforum.vn Mail: hrmforumJOB@hrmforum.vn

By

Process / Quy trình

Document/Record

Note

Explain / Diễn Giải

The General Process / Quy trình tổng quát

 - Khẩu hiệu của Cty

EJ 01

Tổng quát quy trình hunter có 3 bước

 - Nguyên tắc giao dịch

EJ 02

Bước 1: Quy trình tìm kiếm

Hunter

 - Nguyên tắc đàm phán

EJ 03

Tìm kiếm ứng viên
Tìm kiếm khách hàng

Bước 2: Quy trình xử lý dữ liệu

Hunter

Loc, lưu, update CV ứng viên
Khảo sát, đánh giá nhu cầu khách hàng

Hunter

Bước 3: Quy trình tiếp xúc và làm việc

Tiếp xúc và làm việc với ứng viên
Tiếp xúc và làm việc với khách hàng

Hunter

The Applycant seeking process / Quy trình tìm kiếm ứng viên

Bước 1: Lập miêu tả công việc

Hunter

EJ 04

IT

Bước 2: Tìm kiếm hồ sơ

Đăng tin

EJ 05

Đăng tin lên các diễn đàn chuyên ngành

The General 

Process

The 

Applycant 

seeking 
process

Bản mô tả công việc

Danh sách các DD

Đăng tin

Mô tả công việc

Quy trình tìm kiếm 

ứng viên

Quy trình tìm kiếm 

khách hàng

HRLINK JOB

Quy trình tiếp xúc và 

làm việc với ứng viên

Quy trình tiếp xúc và 

làm việc với khách 

hàng

Hoàn thành

Tiến hành

background image

Ngo Quang Thuat

HR process  - Taphuco

Date: 12/21/2018

Page 2 of 18

IT

EJ 06

Đăng lên các web free và có thu phí

EJ 07

Thiết kế và spam tin nhắn qua yahoo: cpoclub@yahoo.com

Chủ động tìm kiếm

EJ 08

Tìm kiếm ứng viên trên các nguồn free như 24h.com.vn ....

Hunter

 Địa chỉ mail nhận CV

hrmforum.VN JOB@hrmforum.vn và hrmforum.VN JOB@gmail.com
Lấp nguồn từ dự án data sinh viên

Hunter và CTV

EJ 09

Bước 3: Nhận hồ sơ

EJ 10

Sau khi các CV gửi về hunter sẽ gửi mail cám ơn đã gửi CV

EJ 11

Hunter và CTV

EJ 12

Bước 4: Lọc và lưu lại hồ sơ các ứng viên

Hunter và CTV

EJ 13

Sàng lọc qua hồ sơ (CV): Xác định và đối chiếu các tiêu chuẩn cứng (bằng cấp, chứng chỉ, tiếng anh, tin học, số năm kinh nghiệm…)
Xác minh lại thông tin, tính xác thực trong hồ sơ ứng viên

EJ 14

Bước 5: Update CV

Hunter và CTV

EJ 15

Gửi mail đến các ứng viên yêu cầu update.

Hunter và CTV

EJ 16

 Nếu đồng ý gửi mail cám ơn và lưu lại hồ sơ.

Hunter và CTV

EJ 17

 Nếu không đồng ý thì gửi mail xin duy trì liên lạc

The Customer seeking and working process / Quy trình tìm kiếm và làm việc với Khách Hàng

Sale

Bước 1: Tìm kiếm

EJ 06

Tìm kiếm thông tin qua nhiều nguồn như các web đăng tuyển dụng, các mối quan hệ

Sale

Sau khi thu thập được thông tin của KH, các dữ liệu đó được đưa và Data DN

Sale

EJ 18

Sale

EJ 19

Từ các Data đó, Sale gửi mail chào hàng tới các doanh nghiệp.

The 

Applycant 

seeking 
process

Danh sách các web
Danh sách yahoo
Mẫu spam yahoo

Danh sách nguồn CV Free

Mail Cám ơn đã gửi CV
Mail Yêu cầu gửi CV
Data sinh vien

Mẫu thu thập data SV
Data ứng viên

Mail xin duy trì liên lạc
Mail xin udate CV
Mail cảm ơn đã update
CV mẫu của hrmforum.VN JOB

The 

Customer 

seeking and 

working 

process

Danh sách các web

Data DN

Mail chao hàng DN

Web Free

Nhận hồ sơ

Lưu Database

Tìm kiếm

Data DN

Lọc hồ sơ

4rum

best job

Yahoo

Khác

Tìm kiếm CV ở 

nguồn Free

Tìm kiếm CV ở 

nguồn Khác

Yêu cầu gửi 

CV

Lưu

Thu thập data tại 

trường DH

Gửi mail cám ơn

Update Data

Gửi mail 

xin duy 

trì liên lạc

Gửi mail cám ơn

Nguồn web tuyển 

dụng

Nguồn quan hệ

Nguồn Khác

Gửi mail chào

background image

Ngo Quang Thuat

HR process  - Taphuco

Date: 12/21/2018

Page 3 of 18

EJ 18

Sau khi gửi mail, Sale sẽ gọi điện đến các DN và chào hàng qua điện thoại

Sale

EJ 20

. Nếu họ phản đối quay trở về giai đoạn gửi mail. Nếu đồng ý thì họ tiếp tục sang giai đoạn tiếp theo

Sale

EJ 21

Bên cạnh đó sale còn phải đăng tuyển quảng cáo trên các phương tiện phù hợp
 để thu hút doanh nghiệp

EJ 22
EJ 23

Sau khi được doanh nghiệp đồng ý, hunter sẽ liên lạc với Dn để khảo sát nhu cầu của họ.

Hunter

EJ 24

 Bên cạnh đó còn giới thiệu về hrmforum

EJ 25

 - Lương thưởng

Hunter

EJ 26

Hunter

EJ 27

Hunter đưa cho KH báo giá

Hunter

EJ 28

Xây dựng bản mô tả công việc, bản yêu cầu công việc và đưa cho khách hàng để họ điền vào

EJ 29

Sau khi xây dựng xong hợp đồng, mô tả công việc, yêu cầu công việc, hunter sẽ tiếp xúc với khách hàng để đàm phán

Hunter

. Nếu khách hàng có sửa đổi thì quay lại giai đoạn soạn thảo hợp đồng.

Bước 2: Tìm kiếm ứng viên 

Hunter

Quay trở về quy trình tìm kiếm ứng viên

NSU - 13

Bước 3: Chọn lựa ứng viên

Hunter

NSU - 14

Lọc các ứng viên đáp ứng đủ yêu cầu

Phỏng vấn sơ bộ đánh giá ứng viên

Hunter

NSU - 15
NSU - 16

Giấu contact ứng viên, làm CV theo mẫu của hrmforum.VN JOB

Hunter

Lưu ý: Nên tìm được khoảng 4 - 5 UV mới gửi sang

Bước 4: Hỗ trợ khách hàngphỏng vấn

Hunter

Đưa ra các câu hỏi và cách thức đánh giá cho khách hàng

The 

Customer 

seeking and 

working 

process

Data DN
Mẫu hướng dẫn gọi điện
Các trang web quảng cáo

Profile của hrmforum Tiếng Anh
Mẫu các câu hỏi cần hỏi
Profile của hrmforum
Báo giá
Hợp đồng mẫu

 -  Cơ hội thăng tiến
 -  Phúc lợi xã hội

Ban mo ta cong viec

 -  Môi trường làm việc

Bản yêu cầu Công việc

Hướng dẫn tiếp xúc

Phiếu đánh giá hồ sơ

Phiếu đánh giá phỏng vấn

Mail gửi CV và ứng viên

Đưa thông tin về đối thủ 

Soạn thảo hợp đồng

Tìm kiếm ứng viên

Phỏng vấn sơ bộ

Gửi CV và ứng viên sang KH

Gọi điện giới 

thiệu

Quảng cáo

Khảo sát nhu cầu 

và DN

Giới thiệu 

HRLINK

Xây dựng bản mô tả công việc

Xây dựng bản yêu cầu công việc

Tiếp xúc khách 

hàng

Chọn lựa 

ứng viên

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9323
05/10/2018
10 tài liệu
0
14011
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5602
05/10/2018
10 tài liệu
0
6913
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1039
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2034
05/10/2018
3 tài liệu
0
1998
05/10/2018
0 tài liệu
0
0