Tài liệu

Quan ly tien bac

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

Những

 

mẹo và

 

gợi ý

 

để giúp quý vị

 

tăng 

thêm giá

 

trị

 cho

 

đồng tiền

 

của mình sau 

khi

 

ly thân

Các tác giả xin cảm tạ đã được phép dùng những lời nói nguyên văn của các cha/mẹ đã đọc tập sách này.

Chúng tôi hy vọng 

những ý kiến trong 

tập sách này sẽ giúp 

quý vị hiểu rõ hơn 

về chuyện tiền bạc.

Quý vị muốn qu

ản lý tiền bạc 

của mình như th

ế nào?

Cách trình bày từng  

bước một giúp người đọc  

dễ hiểu.

Kim, 20 tuổi

Cái tốt là ở chỗ nghĩ đến con cái và mối quan hệ —  

không phải chỉ nghĩ đến tiền bạc không thôi.

 

Mẹ và con dành dụm để  

mua món đồ thiệt tốt!

Mạnh, 44 tuổi

Giang, 4 tuổi

Chúng con giúp Ba lập kế 

hoạch chi tiêu.

Bằng, 10 tuổi

Những ý kiến thiết thực về tiền bạc 

Tôi

của tôi

Tiền

Tôi thích những  

mẹo và gợi ý — bạn có thể 

học hỏi được rất nhiều qua 

những gợi ý này mà không 

cần đọc trọn tập sách.

Danh, 32 tuổi

Tôi rất thích  

những phương tiện lập 

kế hoạch chi tiêu.

Vân, 39 tuổi

CSA 1143.06.06

Me and My Money - Vietnamese

background image

Centrelink 

Điện thoại 136 150 

www.centrelink.gov.au 
Child Support Agency (Cơ quan Phụ 

trách Tiền Cấp dưỡng Con cái)

Điện thoại 131 272 

Điện thoại Đánh chữ (TTY) 1800 631 187 
www.csa.gov.au 
Department of Family, Community 

Services and Indigenous Affairs (Bộ Dịch 

vụ Gia đình, Cộng đồng và Thổ dân Sự vụ)

Điện thoại 1300 653 227 

www.facsia.gov.au 
Department of Human Services 

(Bộ Dịch vụ Nhân sinh)

Điện thoại 1300 554 479 

www.humanservices.gov.au 
Family Assistance Office 

(Văn phòng Trợ giúp Gia đình)

Điện thoại 136 150 

www.familyassist.gov.au 

Family Court of Australia 

(Tòa án Gia đình Úc)

Điện thoại 1300 352 000 

www.familylawcourts.gov.au 
Family Relationship Advice Line (Đường 

dây Điện thoại Cố vấn Quan hệ Gia đình)

Điện thoại 1800 050 321 

www.familyrelationships.gov.au 
Federal Magistrates Court of Australia 

(Tòa Sơ thẩm Liên bang Úc)

Điện thoại 1300 352 000 

www.familylawcourts.gov.au 
Legal Aid Offices  

(Cơ quan Trợ giúp Pháp luật)

www.nla.aust.net.au 
Medicare 

Điện thoại 132 011 

www.medicareaustralia.gov.au 

Các Cơ quan Chính phủ

CSAonline 

CSAonline là dịch vụ 

trực tuyến (qua mạng 

Internet) an toàn mà 

quý vị có thể xem và 

cập nhật thông tin về 

bảo dưỡng con cái 

qua mạng internet. 

Muốn đăng ký, xin 

vào www.csa.gov.au 

Những số điện thoại liên lạc

Centacare 

1300 138 070

Family Services Australia

 (Dịch vụ Gia đình Úc đại lợi)

 

1300 365 859

Kids Helpline 

(Đường dây Điện thoại Trợ giúp Thiếu nhi) 

 

1800 551 800

Lifeline  

131 114

Mensline Australia  

(Đường dây Điện thoại dành cho Nam giới Úc đại lợi)

 

1300 789 978

Relationships Australia 

(Dịch vụ Hướng dẫn về Quan hệ Vợ chồng)

 

1300 364 277

Telephone Interpreting Service  

(Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại)

 

131 450

Xin lưu ý: Gọi bằng điện thoại di động và điện thoại công 
cộng sẽ phải trả thêm cước.

Trình bày những 

bí quyết và gợi 

ý về cách thức 

giảm thiểu xung 

khắc và gây dựng 

mối quan hệ thực 

tiễn với người kia 

(cha/mẹ) vì lợi ích 

của các con. 

Giúp đỡ người 

chia tay đối phó 

với những cảm 

xúc như lo lắng 

bằng những đề 

nghị và tiện ích để 

đối phó với những 

cảm xúc này. 

Đối phó với 

những vấn đề ảnh 

hưởng đến những 

gia đình đổ vỡ 

khi cha/mẹ lấy 

vợ/chồng khác, kể 

cả những bí quyết 

gây dựng những 

mối quan hệ tốt 

sau khi chia tay. 

Đĩa CD-Rom 

tương tác trong 

đó những người 

thực trong tình 

huống có thực 

sẽ chia sẻ những 

kinh nghiệm cùng 

những bí quyết 

và cách thức họ 

đối phó với cảnh 

chia tay. 

Những ý tưởng 

thực tế về cách 

thức phát triển và 

duy trì mối quan 

hệ với con cái sau 

khi quý vị ly thân; 

đặc biệt đối với 

những cha mẹ 

nào không thường 

xuyên sống gần gũi 

con cái. 

Phổ biến miễn phí tại www.csa.gov.au hoặc xin gọi số 131 272

Bãi miễn trách nhiệm
Mọi thông tin trong ấn phẩm này chỉ có tính cách hướng dẫn mà thôi và người đọc cần hiểu rằng Chính phủ 

Liên bang Úc không có ý làm cố vấn chuyên môn. Child Support Agency (Cơ quan Phụ trách Tiền Cấp dưỡng 

Con cái) đề nghị quý vị nên nhờ các nhân viên chuyên môn cố vấn cho hoàn cảnh riêng của mình. 
Mặc dù đã hết sức cẩn thận khi biên soạn ấn phẩm này, tuy nhiên Child Support Agency (Cơ quan Phụ trách 

Tiền Cấp dưỡng Con cái) không bảo đảm hoặc cam kết gì về tính chính xác, cập nhật hoặc đầy đủ của thông 

tin trong tập sách. Ngoài ra, Child Support Agency (Cơ quan Phụ trách Tiền Cấp dưỡng Con cái) không nhận 

trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về bất cứ những mất mát hay thiệt hại nào có thể xảy ra vì người đọc đã 

dựa vào thông tin có trong ấn phẩm này. 
Cảm tạ 
Ban biên tập xin cảm ơn tất cả các cha/mẹ và cơ sở cung cấp dịch vụ đã chia sẻ những hiểu biết và kinh 

nghiệm của họ với chúng tôi. 
Do ‘Looking Glass Press’ trình bày

Tác giả/Nhà phân phối: Child Support Agency (Cơ quan Phụ trách Tiền Cấp dưỡng Con cái); Looking Glass 

Press (ill) 

ISBN:0-9751931-0-4 (Vietnamese)

Ấn bản đầu tiên 2004
© Chính phủ Liên bang Úc 2004
Tài liệu này được giữ bản quyền. Ngoài bất cứ những trường hợp được phép sử dụng theo Đạo Luật Tác 

Quyền 1968 (Copyright Act 1968), cấm in lại bất cứ phần nào của tài liệu bằng bất cứ hình thức nào khi 

không có thư cho phép trước của Chính phủ Liên bang Úc. Mọi yêu cầu và thắc mắc về việc in lại và tác 

quyền, xin liên lạc với Commonwealth Copyright Administration, Attorney General’s Department, Robert 

Garran Offices, National Circuit, Barton ACT 2600 hoặc gửi thư qua mạng internet tại địa chỉ  

http://www.ag.gov.au/cca

Ấn phẩm này do Nhóm Ngoại vụ của Child Support Agency (Cơ quan Phụ trách Tiền 

Cấp dưỡng Con cái) thực hiện. Mọi thắc mắc hay ý kiến đóng góp về tập sách này, 

xin gởi về CSACommunication@csa.gov.au 

background image

1

SƠ LƯỢC VỀ TẬP SÁCH

Tập sách này giúp quý vị:

•  Tận dụng giá trị của đồng tiền qua những mẹo và gợi ý.
•  Lập kế hoạch chi tiêu.
•  Truyền lại cho con những thói quen tốt về tiền bạc.
•  Bắt đầu kế hoạch tiết kiệm.

Sử dụng tập sách này như thế nào tùy thuộc vốn kiến thức của quý vị.

‘Tôi biết cách lập kế hoạch chi tiêu nhưng muốn  

biết những mẹo và những gợi ý về cách thức làm  

tăng thêm giá trị đồng bạc của mình.’

•  Bắt đầu ở phần nào cũng được.
•  Tìm điều nào quý vị thấy thích.
•  Chọn một số ý kiến quý vị ưng ý.
•  Thực hiện những ý kiến này.

‘Tôi không có kế hoạch chi tiêu và có cả chồng hóa đơn 

 mà dường như không thể trả nổi.’

•  Bắt đầu ở phần một.
•  Làm theo những chỉ dẫn từng bước cách lập kế hoạch chi tiêu.
•  Sử dụng những mẹo, những gợi ý và thông tin khác để thực hiện đúng kế 

hoạch chi tiêu của mình.

Tập sách này chỉ là một cách quý vị có thể chọn để hiểu rõ hơn về tình trạng tài chánh 

của mình.
Quý vị còn có thể:

•  Nhờ các nhân viên tư vấn tài chánh và những dịch vụ trợ giúp khác giúp đỡ. Ở 

phần sau tập sách có danh sách những số điện thoại liên lạc hữu ích.

•  Sử dụng những tài liệu khác để tăng cường kỹ năng của mình. Quý vị có thể 

tìm những thông tin hữu ích trên mạng Internet (Web), tại thư viện địa phương 

hoặc các hiệu sách.

GỢI Ý:

Dạy cho con những cách lập kế hoạch chi tiêu bằng cách cùng với con 

đọc tập sách này.

Mô tả tài liệu

Trọn bộ Ebook sưu tầm về đầu tư, chiến lược, tư duy ... dành cho cổ đông

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
7629
4 tài liệu
0
3140
4 tài liệu
0
3065
6 tài liệu
0
2162
9 tài liệu
0
6186
1 tài liệu
0
1161

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
7935
12/09/2018
10 tài liệu
0
7629
12/09/2018
4 tài liệu
0
3140
12/09/2018
4 tài liệu
0
3065
12/09/2018
6 tài liệu
0
2162
12/09/2018
9 tài liệu
0
6186
12/09/2018
1 tài liệu
0
1161