Tài liệu

Quan Ly Su Thay Doi

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

-

1. Quản lý sự thay đổi là gì?

 Thể hiện 

kh¶ n¨ng 

hỗ trợ và thích nghi nhanh chóng với thay đổi để đảm bảo tính hiệu quả

của tổ chức.

 Nhanh chóng điều chỉnh các chiến lược, kế hoạch và chỉ dẫn để thích ứng với môi trường

công nghệ và kinh doanh luôn thay đổi.

 Khởi xướng, hỗ trợ và thực hiện những thay đổi cần thiết, quản trị quá trình thay đổi một

cách hiệu quả.

 Giúp người khác có được tâm lý vững vàng, thích nghi nhanh chóng, chấp nhận, hứng thú

với sự thay đổi, đồng thời giúp họ hiểu rõ cần phải làm gì để thực hiện quá trình thay đổi.

 Khuyến khích mọi người suy nghĩ một cách sáng tạo, tìm ra những đ

Þ

nh hướng, những hệ

thống và phương thức mới có thể được phát triển và áp dụng hiệu quả cho tổ chức.

Quản lý sự thay đổi (Change Management)

1

E5- QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI

ĐI ỀU PH ỐI

E5- QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI

ĐI ỀU PH ỐI

background image

Bảng phân cấp N

 

 ă  ng lực

Quản lý sự thay đổi”

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

-

Thich nghi và chấp nhận cac thay đổi khi cần thiết.

-

Không để các thay đổi bất ngờ làm mình hoang mang do sự quen thuộc bị xáo trộn.

-

Biết mình cần phải làm gì để đảm bảo được hiệu quả công việc trong và sau khi thay
đổi.

Cấp 2

Năng lực làm việc

-

Phát hiện và thích nghi nhanh chóng với mọi sự thay đổi.

-

Dự đoán trước các thay đổi cần thiết.

-

Chuân bị săn sàng cho sự thay đổi.

-

Có kế hoach thay đổi cho ca nhân, tao cơ sở cho qua trình thay đổi diễn ra nhanh chóng
và hiệu quả mà không bị giảm năng suất.

-

Hiểu được lợi ich và ảnh hưởng cua sự thay đổi.

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

-

Khởi xướng sự thay đổi và quyết định thời điểm cần thay đổi, giải quyết hiệu quả và
linh hoạt những vấn đề liên quan đến sự thay đổi.

-

Nhận diện được cac tac nhân tao nên sự thay đổi.

-

Tạo ra môi trường làm việc linh hoạt. Giúp mọi thành viên trong nhóm tham gia hiệu
quả vào quản trị quá trình thay đổi.

-

Cung cấp cho các thành viên trong nhóm những kỹ năng cần thiết để thay đổi và để họ
biết là họ có thể thích nghi được nhanh chóng.

-

Giúp mọi người hiểu được lợi ích, sự cần thiết phải thay đổi và chấp nhận, hứng thú
với sự thay đổi.

-

Liên tục điều chỉnh những chiến lược và kế hoạch ở mức độ cao để đáp ứng những
thay đổi trong công việc.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

-

Có khả năng tao dựng một cơ cấu tổ chức linh hoat và tiên lượng được những thay đổi
cần thiết. Luôn đi tiên phong trong việc tìm ra những hướng kinh doanh, đối tác, chính
sách và quy trình mới. 

-

Có khả năng tiên đoan và lập kế hoach chu động tac động đến qua trình thay đổi.

-

Khuyến khích mọi người suy nghĩ một cách sáng tạo, tìm ra những định hướng, những
hệ thống và phương thức mới có thể được để phát triển và áp dụng hiệu quả cho tổ
chức.

-

Xây dựng cơ chế hỗ trợ và nguồn lực cho việc tiến hành thay đổi một cách hiệu quả.

-

Góp phần tao nên văn hóa thay đổi lành manh trong công ty.

-

Tao ra quy trình quản trị thay đổi hiệu quả trong tổ chức.

Tuy nhiên, nếu quá chú trọng đến việc đổi mới, bạn có thể: Gặp rắc rối với những ý tưởng

mới, bỏ qua những phương pháp, suy nghĩ, quy trình truyền thống nhưng vẫn còn đem lại hiệu

quả cao trong công việc; Đánh giá thấp những người chậm thích nghi.

Quản lý sự thay đổi (Change Management)

2

background image

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực

hiện

 Những yếu tố gì cản trở sự phát triển của tổ chức?

 Có thể đưa ra các giải pháp, cơ cấu, quy trình, công nghệ mới để loại bỏ những yếu tố cản

trở đó hay không?

 Tôi có thể làm gì để phát hiện được sự thay đổi thay vì việc chỉ ứng phó với nó?

 Liệu tôi có đang tạo ra một môi trường khuyến khích mọi người suy nghĩ và trình bày ý

tưởng của mình một cách sáng tạo, vượt khung (out of the box) không?

 Tôi có thể làm thế nào để tăng sự đa dạng trong suy nghĩ và quan điểm của nhóm?

 Lần cuối cùng tôi đưa ra một giải pháp đơn giản, không phù hợp để giải quyết một vấn đề

phức tạp là khi nào?

 Làm thế nào để tạo ra một quy trình hiệu quả nhằm phát hiện, lập kế hoạch, và quản trị quá

trình thay đổi?

 Tìm một nhà quản lý trong công ty rất giỏi về kỹ năng này, phỏng vấn họ về một dự án gần

đây mà kỹ năng quản lý sự thay đổi được chứng minh là rất quan trọng đối với thành công

của dự án đó. Đề nghị một trong số những người đó hướng dẫn bạn về kỹ năng này. Thu

thập thông tin phản hồi từ phía người đó về kỹ năng quản lý sự thay đổi của bạn.

 Tham gia một cuộc họp về Marketing liên quan đến công nghệ, sản phẩm của bạn. Quan

sát những người tham gia và ghi lại những yếu tố thị trường quan trọng ảnh hưởng tới giá

trị của sản phẩm và công nghệ.

 Dành thời gian làm việc tại hiện trường với một nhân viên bán hàng. Tìm hiểu xem người

tiêu dùng muốn gì, cần gì và có thể sử dụng cái gì. Tìm hiểu những điểm yếu về sản phẩm,

dịch vụ, công nghệ, quy trình... của doanh nghiệp. Trình bày những điều đó trước nhóm

của bạn. Xác định cách thức khắc phục những điểm yếu đó.

 Tổ chức một cuộc họp để nhóm của bạn suy nghĩ, đưa ra các ý tưởng về phương pháp sử

dụng công nghệ trong tương lai. Tìm kiếm thông tin phản hồi từ các thành viên trong nhóm

về mức độ hiệu quả của bạn trong công việc, động viên họ tìm kiếm những ý tưởng sáng

tạo.

 Trình bày trước các quản trị viên cấp cao về một sản phẩm, công nghệ, ứng dụng mới mà

nhóm của bạn đề nghị  nghiên cứu. Chuẩn bị cho cuộc họp đó. Thu thập thông tin phản hồi

từ cấp trên của bạn về những giá trị kinh doanh, tính sáng tạo, khả năng đưa ra thị trường

của sản phẩm, công nghệ, ứng dụng mới đó.

Quản lý sự thay đổi (Change Management)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực tư duy của nhân viên.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
465
0 trang
0
536
0 trang
0
490
0 trang
0
463
0 trang
0
922

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2859
1 tài liệu
0
827
8 tài liệu
0
4839
1 tài liệu
0
826
6 tài liệu
0
3595

Bộ tài liệu liên quan

17/09/2018
5 tài liệu
0
2859
17/09/2018
1 tài liệu
0
827
17/09/2018
8 tài liệu
0
4839
17/09/2018
1 tài liệu
0
826
17/09/2018
6 tài liệu
0
3595