Tài liệu

Quan ly hieu suat

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

1. Quản  lý  hiệu suất  là gì?

Thiết lập những mục tiêu, mục đích rõ ràng, có thể đo lường được.

Phân công trách nhiệm rõ ràng đối với các nhiệm vụ và quyết định.

Đối chiếu tình hình hoạt động với mục tiêu đề ra và đánh giá kết quả.

Đưa ra những ý kiến phản hồi mang tính tích cực, kịp thời đối với việc hoàn thành công

việc.

Đưa ra những ý kiến phản hồi đúng đắn, khuyến khích hành động.

Có phương pháp quản lý hợp lý đối với mỗi cá nhân trong mỗi nhiệm vụ khác nhau.

Quản lý hiệu suất (Performanc Management)

1

F7- QUẢN LÝ HIỆU SUẤT

F7- QUẢN LÝ HIỆU SUẤT

background image

Bảng phân cấp N

 

 ă  ng lực

Quản lý hiệu suất”

Cấp 1

Kiến thức/ kỹ năng cơ bản/ nền tảng

-

Xây dựng những mục tiêu có thể đo lường được với sự chấp thuận và chỉ dẫn cụ thể
của cấp trên.

-

Biêt cach điêu chinh muc tiêu và phôi hơp hoat đông ca nhân vơi cac đông nghiêp khac
để quan lý nhưng công viêc có tinh phu thuôc cao.

-

Làm việc độc lập, nhưng tham khảo những thông tin phản hồi và sự chỉ dẫn khi cần
thiết.

-

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc nói chuyện trực tiếp với cấp trên của mình.

-

Duy trì liên lac vơi câp trên trong qua trình thưc hiên. Tiêp thu và hành đông dưa trên
thông tin phản hồi và sự chỉ dẫn từ cấp trên và những người khác.

Cấp 2

Kiến thức/ Kỹ năng làm việc

-

Xây dưng nhưng muc tiêu có thể đo lương đươc mà không cân nhiêu đên sư chi dân
cua câp trên.

-

Có thể điêu chinh muc tiêu và phôi hơp hoat đông cua đơn vị vơi cac đơn vị khac để
quan lý nhưng công viêc có tinh phu thuôc cao.

-

Tự quản lý tiến trình làm việc riêng của bản thân và sử dụng những thông tin phản hồi
để đưa ra những điều chỉnh hợp lý.

-

Chuân bị bao cao môt cach rõ ràng, mach lac. Có muc tiêu rõ ràng cho nhưng bao cao
và cac cuôc hop, găp măt.

-

Trao đổi thông tin phản hồi với đồng nghiệp một cách đúng lúc, tích cực và mang tính
xây dựng.

Cấp 3

Kiến thức/ kỹ năng làm việc tốt

-

Đam bao muc tiêu xây dưng lên có thể đo lương đươc, kha thi và phù hơp.

-

Điều chỉnh mức độ chỉ dẫn và kiểm soát cho phù hợp với năng lực và tạo động cơ làm
việc cho nhân viên của mình. Thực hiện việc uỷ quyền một cách hiệu quả dựa trên
năng lực và khối lượng công việc của nhân viên.

-

Có thể chi dân, đưa ra ý kiên đanh gia, gơi ý chinh sưa công viêc cho ngươi khac.

-

Đam bao rằng nhưng bao cao trưc tiêp có nhưng muc tiêu rõ ràng; thương xuyên có
nhưng cuôc hop măt vơi nhưng nghị trình cu thể và kêt qua như dư kiên.

-

Đưa ra những thông tin phản hồi mang tính định hướng mục tiêu và kịp thời, theo cách
thức phù hợp để có thể nâng cao kết quả công việc và tinh thần cho nhân viên.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

-

Đảm bảo rằng những mục tiêu đề ra là phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty.

-

Thiêt lập nhưng ưu tiên, muc tiêu và chi dân rõ ràng cho ca tổ chưc.

-

Thiêt lập và thưc hiên môt hê thông lập kê hoach và theo dõi hoat đông để hương nỗ
lực của tổ chức tới những mục tiêu đề ra.

-

Đam bao can bô quan lý trong đơn vị có nhưng cuôc găp măt và bao cao trưc tiêp vơi
câp dươi.

-

Đam bao liên lac và trao đổi thông tin trong đơn vị và tổ chưc đươc lưu thông trôi tray.

Tuy nhiên nếu quá chú trọng vào việc quản lý hiệu suất, bạn có thể đưa ra quá nhiều chỉ dẫn
và không thực hiện việc uỷ quyền; có thể bị rơi vào quản lý quá chi tiết; có thể trở thành độc
đoán trong việc đưa ra những ưu tiên cho nhóm làm việc; có thể bỏ qua những ưu tiên của

Quản lý hiệu suất (Performanc Management)

2

background image

người khác quá nhanh và có thể lấn át cấp dưới bằng việc đưa ra những phản hồi không thích
đáng.

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực

hiện

Có thể không được tín nhiệm.

Dành quá nhiều thời gian vận động, lôi kéo cho mục đích riêng.

Có thể bị xem là gian giảo.

Nếu ai đó quan sát cách sử dụng thời gian của tôi, liệu họ có biết được những ưu tiên của

chúng tôi không?

Lần cuối cùng tôi so sánh mục tiêu của tôi với mục tiêu của cấp trên của tôi để đảm bảo

sự liên kết giữa chúng là khi nào?

Liệu thành viên trong nhóm của tôi có dành thời gian để tìm ra những gì họ mong muốn,

kỳ vọng không?

Những thành viên trong nhóm của tôi có biết chúng tôi đang ở giai đoạn này trong tiến

trình hướng tới việc hoàn thành dự án không?

Tôi có đủ thông tin để có thể kịp thời báo cáo cho cấp trên của tôi về tiến trình làm việc

của nhóm tôi ngay bây giờ không?

Tôi có đưa ra quá nhiều hay quá ít chỉ dẫn cho mỗi nhân viên cấp dưới của mình không?

Làm thế nào để tôi biết được điều đó? Kết quả của việc đó là gì?

Xác định những mục tiêu kinh doanh quan trọng của dự án. Xác định và hiểu được cần

phải làm gì, bạn chịu trách nhiệm về những gì, kỳ vọng của bạn là gì, những mục tiêu cụ

thể và chất lượng công việc đòi hỏi phải có.

Thiết lập những mục tiêu cụ thể cho bạn và những cột mốc quan trọng trong quá trình đạt

tới mục tiêu đó. Thảo luận những vấn đề đó với cấp trên của bạn. So sánh kết quả bạn đạt

được với những cột mốc và mục tiêu đề ra.

Tìm một nhà quản trị nổi tiếng về việc dẫn dắt nhóm của mình đạt được kết quả một cách

có hiệu quả và hiệu suất cao nhất. Tìm hiểu về phương pháp làm việc của họ. Đâu là vấn

đề quan trọng nhất cần tập trung vào, cách xác định những lĩnh vực có vấn đề và làm thế

nào để đưa ra những thông tin phản hồi mang tính hành động. Hỏi các thành viên trong

nhóm xem cấp trên của họ đạt được kết quả bằng cách nào.

Phỏng vấn thành viên của nhóm làm việc khác. Xác định những gì đang cản trở, những gì

đang động viên, khuyến khích họ làm việc.

Quản lý hiệu suất (Performanc Management)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực quản lý

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
584
0 trang
0
458
0 trang
0
506
0 trang
0
470
0 trang
0
630

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2859
1 tài liệu
0
828
1 tài liệu
0
826
7 tài liệu
0
4024
6 tài liệu
0
3596

Bộ tài liệu liên quan

17/09/2018
5 tài liệu
0
2859
17/09/2018
1 tài liệu
0
828
17/09/2018
1 tài liệu
0
826
17/09/2018
7 tài liệu
0
4024
17/09/2018
6 tài liệu
0
3596