Tài liệu

Qly-hopdong-congno

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                              

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

BÀI  THI  VIẾT  TIỂU LUẬN

VỊ TRÍ  QUẢN  LÝ HỢP  ĐỒNG  VÀ CÔNG  NỢ

Họ và tên:
Ngày sinh:

Đề bài:

Giả sử 1 công ty tin học có quy mô hoạt động như sau:

1. Mỗi năm ký và thực hiện khoảng 200 hợp đồng
2. Số mặt hàng kinh doanh >= 50 mặt hàng, với 10.000  đơn vị hàng hoá xuất/nhập kho
3. Doanh số >= 150 tỷ đồng/năm
4. Thời điểm cao nhất cùng thực hiện 80 hợp đồng

Quy trình thực hiện hợp đồng (bán hàng và thu tiền) như sau:

Công  ty cung cấp

Khách  hàng

1. Ký hợp đồng
2. Xuất kho hàng hoá
3. Vận chuyển và bàn giao thiết bị cho khách hàng

Trả 70% kinh phí

4. Lắp đặt thiết bị/Mạng máy tính và cài đặt phần mềm
5. Nghiệm thu thanh lý hợp đồng

Trả 27% kinh phí

6. Bảo hành thiết bị (36 tháng)

Mỗi năm trả 1%

Với  cương vị quản lý hợp đồng và thu hồi công nợ bạn sẽ tổ chức quản lý hợp đồng và công nợ
như thế nào và thực hiện những biện pháp gì để thu hồi công nợ một cách đầy đủ và nhanh nhất.

Lưu ý rằng đã có bộ phận kế toán riêng để làm các công việc viết hoá đơn bán hàng,  giao dịch
ngân hàng... Khách hàng bao giờ cũng không muốn trả nợ đúng hạn và mỗi khi thanh toán phải
có đủ giấy tờ xác nhận đã hoàn thành công việc (biên bản bàn giao hàng hoá, biên bản nghiệm
thu thanh lý hợp đồng, hoá đơn bán hàng...).

Bài làm:

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
502
0 trang
0
521
0 trang
0
409

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
776
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1304
IT
8 tài liệu
0
3702
10 tài liệu
0
4726
9 tài liệu
0
4087
7 tài liệu
0
3205
6 tài liệu
0
2784
PR
6 tài liệu
0
3337
3 tài liệu
0
1613
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
776
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1304
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3702
23/09/2018
10 tài liệu
0
4726
23/09/2018
9 tài liệu
0
4087
23/09/2018
7 tài liệu
0
3205
23/09/2018
6 tài liệu
0
2784
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3337
23/09/2018
3 tài liệu
0
1613
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0