Tài liệu

PV Vi tri kiem toan

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                              

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng:              KIỂM TOÁN VIÊN              Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................

Hướng dẫn đánh giá:
-

Hãy dựa trên những câu hỏi gợi ý này để tìm ra những tính cách, tố chất cần có cho một 
Kiểm toán viên – Lắng nghe và ghi chú vào BẢNG TỔNG KẾT PHỎNG VẤN, sau đó dựa 
trên các thang điểm hướng dẫn để đánh giá các ứng viên.

-

 Trong mỗi câu hỏi, chúng ta phải làm rõ Bối cảnh, Hành động của ứng viên và Kết qủa đạt 
được của ứng viên. 

-

 Sử dụng các câu hỏi để thấy được hành động của ứng viên trong quá khứ, vì hành động 
trong quá khứ là tiên đoán đáng tin cậy nhất cho tương lai. 

-

 Luôn ghi nhớ 2 câu hỏi cơ bản trong đầu : 

-

 Ứng viên có thể làm được công việc này không ? (Kinh nghiệm quá khứ, kiến thức, kỹ 
năng).. 

-

 Ứng viên này có muốn làm việc không ? (Thái độ, tình huống…). 

-

 Nên tránh những câu nói mang tính đánh giá hay hứa hẹn khi phỏng vấn. 

-

 Coi lại phần ghi chú và đánh giá ngay sau khi phỏng vấn . 

-

Có 5 mức đánh giá như sau: (Cán bộ phỏng vấn click  vào số điểm trong ô)

5: Xuất sắc

4: Tốt/Khá

3: TB khá

2: TB/TB yếu

1: Yếu/Kém

Điểm

I. KIẾN THỨC VÀ KINH NGHIỆM

5

4

3

2

1

1. Theo định nghĩa trong kế toán, Doanh thu là gì? Chi phí là gì? Điều kiện
ghi nhận Doanh thu Dịch vụ? Chuẩn mực số bao nhiêu qui định về Doanh
thu và thu nhập?
2. Tình hình Thuế hiện nay có những điểm nổi bật gì? Thuế suất thuế
TNDN hiện nay và có gì đáng lưu ý? Thuế GTGT? Thuế TNCN? Phân biệt
thuế suất 0% và miễn thuế?

3. Hiện nay có bao nhiêu CM Kế Toán VN? Có bao nhiêu thông tư hướng
dẫn? Kể tên một số Chuẩn Mực? Có Chuẩn Mực nào chưa được hướng
dẫn không? 
4. Có thể chuyển BCTC từ Lỗ thành Lãi được không? Nếu có thì làm cách
nào? Nếu không thì tại sao?

II. KỸ NĂNG CẦN THIẾT

5

4

3

2

1

1. Khả năng làm việc độc lập?
2. Kỹ năng giao tiếp tốt ?
3. Kỹ năng tiếng Anh ?

Điểm:

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                              

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

III. TỐ CHẤT CẦN CÓ

5

4

3

2

1

1. Trung thực ?
2. Chịu được áp lực công việc ?

IV. CÂU HỎI KHÁC CỦA NGƯỜI PHỎNG VẤN

5

4

3

2

1

1.   Bạn   có   khả   năng   đi  xa   không   ?   (   Nhà   bạn   ở   đâu?   Đã   có   gia   đình
chưa? ... )

Điểm bình quân: 
…………………………………………………………………………………….

 Đạt loại   A1  

Tổng điểm bình quân > 4

Tiếp nhận

 Đạt loại   A  

3 =< Tổng điểm bình quân = < 4

Tiếp nhận

 Đạt loại   B  

2 =< Tổng điểm bình quân < 3

Không tiếp nhận

 Đạt loại C  

Tổng điểm bình quân < 2

Không tiếp nhận

Nhận xét của cán bộ phỏng vấn:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                              

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

............................................................................................................................................

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1282
IT
3 tài liệu
0
1498
8 tài liệu
0
4879
10 tài liệu
0
6294
5 tài liệu
0
2311
2 tài liệu
0
1054
6 tài liệu
0
2635
2 tài liệu
0
1090
1 tài liệu
0
722

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1282
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1498
23/09/2018
8 tài liệu
0
4879
23/09/2018
10 tài liệu
0
6294
23/09/2018
5 tài liệu
0
2311
23/09/2018
2 tài liệu
0
1054
23/09/2018
6 tài liệu
0
2635
23/09/2018
2 tài liệu
0
1090
23/09/2018
1 tài liệu
0
722