Tài liệu

Phương pháp nhận biết tính cách con người DISC

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

PHÂN LO I TÍNH CÁCH CON NG

I THEO DISC 

 

Vui Vẻ tìm đ ợc bài kiểm tra hành vi DISC. Không biết đồng nghiệp của b n là lo i ng i D 
(Dominance 

– Áp đặt), I (Influence –  nh h ởng), S (Steadiness – Kiên định), hay là C (Compliance – 

Nh ng nhịn)? Vui Vẻ cũng chỉ b n cách “đối phó” v i từng tuýp ng i vậy luôn đó! 

Chia Sẻ 

Vui Vẻ hay thích để ý mọi người lắm, vì Vui Vẻ hay tò mò không hiểu t i sao họ l i hành động như thế này 

mà không làm như thế khác. Điều hiển nhiên là cách hành động của mỗi người phụ thuộc vào tính cách của họ. 

Nhưng mà, biết vậy rồi thì có cách nào để ứng xử thật tốt trước những con người khác nhau như vậy không? 
  
Vui Vẻ tìm được bài kiểm tra hành vi DISC. Không biết đồng nghiệp của b n là lo i ngườiD (Dominance –
 

Áp đặt), I (Influence –  nh h ởng), S (Steadiness – Kiên định), hay là C(Compliance – Nh ng nhịn)? 

Vui 

Vẻ cũng chỉ b n cách “đối phó” với từng tuýp người vậy luôn đó! 

  

Tuýp ng i D (Dominance – Áp Đặt) 

Những người Áp Đặt thường có khuynh hướng thay đổi môi trường xung quanh theo suy nghĩ của riêng mình. 

Họ có nhiều động lực hơn từ việc dành chiến thắng, vượt qua thử thách, và đánh b i đối thủ, dù đó có ph i là 

đồng nghiệp của mình hay không. Nhìn chung, họ là những người hướng ngo i, ưu tiên công việc hơn là các 

mối quan hệ. 
  

 

 Steve Jobs 

– CEO and Founder of Apple Inc.  

  

 

background image

Đặc điểm nhận d ng 

Áp Đặt

 

Có 

xu hướng bắn như điện khi nói, thỉnh tho ng hay lớn giọng và chuyên gia xen ngang vào 

cuộc hội tho i của người khác 

 

Không giỏi trong việc đọc được c m xúc của người đối diện 

 

Nhiều khi vô cùng bất ngờ khi vô tình làm tổn thương người khác 

 

Phong cách gửi email rất thẳng thắn, không vòng vo mà vào ngay vấn đề 

Đối với những người Áp Đặt, khi làm việc với họ, các b n nên sử dụng những “chiêu thức” sau: 

 

Thẳng thắn khen ngợi họ khi họ làm tốt 

 

Nêu tên họ khi những dự án họ đề cử đ t được thành công lớn 

 

Khi khiển trách, hãy nêu rõ chỗ nào đúng, chỗ nào sai và hỏi họ nghĩ gì về những sai lầm họ 
gặp ph i 

 

Tránh đưa cho họ những công việc có tính chất lặp đi lặp l i 

 

Cho họ cơ hội để làm việc độc lập 

 

Khi giao việc, hãy gi i thích rõ ràng mục đích và hướng đi của dự án 

Tuýp ng i I (Influence –  nh H ởng) 

Những người thuộc tuýp người  nh Hưởng cũng ưa thay đổi môi trường họ đang sống theo ý của họ, nhưng 

bằng cách thuyết phục mọi người xung quanh thay vì áp đặt họ như nhóm người Áp Đặt. Khác với nhóm 

người trước, cuộc sống của những người  nh Hưởng phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ giữa người với người. 

Họ cũng hướng ngo i, nhưng họ quan tâm nhiều hơn tới đồng nghiệp và b n bè. 
  

 

background image

Sheryl Sandberg 

– COO of Facebook 

  

Đặc điểm nhận d ng 

nh H ởng

 

Hay làm thay đổi không khí của buổi làm việc thành những buổi họp mặt thân thiết, cởi mở 

 

Thích nói, thích thuyết phục, và hay nh y chủ đề bất thình lình vì quá hăng say 

 

Bởi thích nói nhiều nên lâu lâu có 1 ý mà nói mãi không xong 

Đối với những người  nh H ởng, khi làm việc với họ, các b n nên sử dụng những “chiêu thức” sau: 

 

Khen ngợi họ trước đám đông 

 

Cho họ thấy mọi người xung quanh rất thích tính cách năng động của họ 

 

Phê bình họ trong riêng tư Khi chê, nhớ đan xen những lời khen ngợi 

 

Trong những cuộc họp, hãy hỏi ý kiến của họ và để họ tỏa sáng 

 

H n chế giao những việc làm có tính lặp đi lặp l i 

Tuýp ng i S (Steadiness – Kiên Định) 

Những người Kiên Định thường không hay thay đổi môi trường hiện t i. Thay vào đó, họ chọn cách hòa nhập 

và cố gắng hợp tác với mọi người xung quanh để cùng đ t được mục tiêu. Những người Kiên Định giữ lửa 

trong công việc nhờ vào sự hợp tác và tình c m với đồng nghiệp. Họ là những người hướng nội và có xu 

hướng quan tâm đến con người nhiều hơn là công việc. 
  

 

Mô tả tài liệu

Toàn bộ biểu mẫu, quy trình quản lí dự án đầu tư.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
10 tài liệu
0
6100