Tài liệu

PHU LUC 2.2

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Biểu đồ Pareto theo dạng không phù hợp

200

100%

180

90%

160

80%

140

70%

120

60%

100

50% 

80

40%

60

30%

40

20%

20

10%

E

A

C

D

B

F

G

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP THEO TỶ LỆ %

A: Kho nguyên liệu

D: Xưởng cắt

B: Kho phụ liệu

E: Xưởng may 1

C: Phòng Kỹ thuật công nghệ

F: Xưởng Hoàn thành
G: Khác

 

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
304
0 trang
0
526

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1169
6 tài liệu
0
2070
2 tài liệu
0
836
9 tài liệu
0
3046
2 tài liệu
0
792
5 tài liệu
0
1913
1 tài liệu
0
572
4 tài liệu
0
1730
3 tài liệu
0
1743
3 tài liệu
0
1200
6 tài liệu
0
2749
1 tài liệu
0
529
3 tài liệu
0
1368
4 tài liệu
0
2155
1 tài liệu
0
570
2 tài liệu
0
788
2 tài liệu
0
819
1 tài liệu
0
492
4 tài liệu
0
1577
4 tài liệu
0
1651

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1169
21/12/2018
6 tài liệu
0
2070
21/12/2018
2 tài liệu
0
836
21/12/2018
9 tài liệu
0
3046
21/12/2018
2 tài liệu
0
768
21/12/2018
2 tài liệu
0
792
21/12/2018
5 tài liệu
0
1913
21/12/2018
1 tài liệu
0
572
22/12/2018
4 tài liệu
0
1730
22/12/2018
3 tài liệu
0
1743
22/12/2018
3 tài liệu
0
1200
22/12/2018
6 tài liệu
0
2749
21/12/2018
1 tài liệu
0
529
22/12/2018
1 tài liệu
0
523
22/12/2018
3 tài liệu
0
1368
22/12/2018
4 tài liệu
0
2155
22/12/2018
1 tài liệu
0
520
22/12/2018
1 tài liệu
0
570
22/12/2018
2 tài liệu
0
788
22/12/2018
2 tài liệu
0
819
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
1 tài liệu
0
492
22/12/2018
4 tài liệu
0
1577
22/12/2018
1 tài liệu
0
530
22/12/2018
3 tài liệu
0
1081
21/12/2018
4 tài liệu
0
1651