Tài liệu

PHU LUC 2.2

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Biểu đồ Pareto theo dạng không phù hợp

200

100%

180

90%

160

80%

140

70%

120

60%

100

50% 

80

40%

60

30%

40

20%

20

10%

E

A

C

D

B

F

G

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP THEO TỶ LỆ %

A: Kho nguyên liệu

D: Xưởng cắt

B: Kho phụ liệu

E: Xưởng may 1

C: Phòng Kỹ thuật công nghệ

F: Xưởng Hoàn thành
G: Khác

 

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
345
0 trang
0
590

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1323
6 tài liệu
0
2376
2 tài liệu
0
943
9 tài liệu
0
3466
2 tài liệu
0
892
5 tài liệu
0
2143
1 tài liệu
0
637
4 tài liệu
0
1921
3 tài liệu
0
1982
3 tài liệu
0
1335
6 tài liệu
0
3116
1 tài liệu
0
592
3 tài liệu
0
1549
4 tài liệu
0
2395
1 tài liệu
0
660
2 tài liệu
0
885
2 tài liệu
0
934
1 tài liệu
0
555
4 tài liệu
0
1786
4 tài liệu
0
1840

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1323
21/12/2018
6 tài liệu
0
2376
21/12/2018
2 tài liệu
0
943
21/12/2018
9 tài liệu
0
3466
21/12/2018
2 tài liệu
0
879
21/12/2018
2 tài liệu
0
892
21/12/2018
5 tài liệu
0
2143
21/12/2018
1 tài liệu
0
637
22/12/2018
4 tài liệu
0
1921
22/12/2018
3 tài liệu
0
1982
22/12/2018
3 tài liệu
0
1335
22/12/2018
6 tài liệu
0
3116
21/12/2018
1 tài liệu
0
592
22/12/2018
1 tài liệu
0
593
22/12/2018
3 tài liệu
0
1549
22/12/2018
4 tài liệu
0
2395
22/12/2018
1 tài liệu
0
590
22/12/2018
1 tài liệu
0
660
22/12/2018
2 tài liệu
0
885
22/12/2018
2 tài liệu
0
934
22/12/2018
1 tài liệu
0
543
22/12/2018
1 tài liệu
0
555
22/12/2018
4 tài liệu
0
1786
22/12/2018
1 tài liệu
0
597
22/12/2018
3 tài liệu
0
1234
21/12/2018
4 tài liệu
0
1840