Tài liệu

PHU LUC 2.2

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Biểu đồ Pareto theo dạng không phù hợp

200

100%

180

90%

160

80%

140

70%

120

60%

100

50% 

80

40%

60

30%

40

20%

20

10%

E

A

C

D

B

F

G

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP THEO TỶ LỆ %

A: Kho nguyên liệu

D: Xưởng cắt

B: Kho phụ liệu

E: Xưởng may 1

C: Phòng Kỹ thuật công nghệ

F: Xưởng Hoàn thành
G: Khác

 

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
249
0 trang
0
403

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
965
6 tài liệu
0
1708
2 tài liệu
0
684
9 tài liệu
0
2528
2 tài liệu
0
656
5 tài liệu
0
1587
1 tài liệu
0
496
4 tài liệu
0
1445
3 tài liệu
0
1428
3 tài liệu
0
1008
6 tài liệu
0
2243
1 tài liệu
0
437
3 tài liệu
0
1152
4 tài liệu
0
1842
1 tài liệu
0
472
2 tài liệu
0
645
2 tài liệu
0
660
1 tài liệu
0
421
4 tài liệu
0
1323
4 tài liệu
0
1378

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
965
21/12/2018
6 tài liệu
0
1708
21/12/2018
2 tài liệu
0
684
21/12/2018
9 tài liệu
0
2528
21/12/2018
2 tài liệu
0
623
21/12/2018
2 tài liệu
0
656
21/12/2018
5 tài liệu
0
1587
21/12/2018
1 tài liệu
0
496
22/12/2018
4 tài liệu
0
1445
22/12/2018
3 tài liệu
0
1428
22/12/2018
3 tài liệu
0
1008
22/12/2018
6 tài liệu
0
2243
21/12/2018
1 tài liệu
0
437
22/12/2018
1 tài liệu
0
443
22/12/2018
3 tài liệu
0
1152
22/12/2018
4 tài liệu
0
1842
22/12/2018
1 tài liệu
0
431
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
2 tài liệu
0
645
22/12/2018
2 tài liệu
0
660
22/12/2018
1 tài liệu
0
386
22/12/2018
1 tài liệu
0
421
22/12/2018
4 tài liệu
0
1323
22/12/2018
1 tài liệu
0
434
22/12/2018
3 tài liệu
0
887
21/12/2018
4 tài liệu
0
1378