Tài liệu

phongvien-vne-290403

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

ĐỀ THI TUYỂN PHÓNG VIÊN VNE
Ngày 28-29/04/2003

Đề bài: Chọn 1 trong 3 đề sau:

1. Bạn hãy viết một bài báo phản ánh về việc  thực hiện những giải pháp mới  nhất

của Hà Nội  nhằm giảm thiểu tình trạng ách tắc, tăng cường  an toàn giao thông
trên địa bạn thành phố. Hãy giả tưởng rằng bạn đã tiến hành các công tác phóng
viên cần thiết để có được những thông tin cho bài viết này. Hãy chọn một trong
các thể loại tác phẩm báo chí sau: tin tổng hợp, phóng sự, ghi nhanh, phỏng vấn.

2. Bạn hãy viết một bài báo phản ánh về những ảnh hưởng kinh tế xã hội do diễn

biến hội chứng hô hấp cấp nặng (SARS)  gây nên ở Việt Nam thời gian qua. Hãy
giả tưởng rằng bạn đã tiến hành các công  tác phóng  viên cần thiết để có được
những thông tin cho bài viết này. Hãy chọn một trong các thể loại tác phẩm báo
chí sau: tin tổng hợp, phóng sự, ghi nhanh, phỏng vấn.

3. Bạn hãy viết  một  bài  báo phản ánh về  diễn biến hội  chứng  hô hấp cấp nặng

(SARS)  và việc  thực hiện các biện pháp phong toả, ngăn chặn dịch bệnh này ở
Việt Nam thời gian qua. . Hãy giả tưởng rằng bạn đã tiến hành các công tác phóng
viên cần thiết để có được những thông tin cho bài viết này. Hãy chọn một trong
các thể loại tác phẩm báo chí sau: tin tổng hợp, phóng sự, ghi nhanh, phỏng vấn.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
560
0 trang
0
404
0 trang
0
416
0 trang
0
392

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
773
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1298
IT
8 tài liệu
0
3689
10 tài liệu
0
4699
9 tài liệu
0
4077
7 tài liệu
0
3196
PR
6 tài liệu
0
3323
4 tài liệu
0
2205
3 tài liệu
0
1609
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
773
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1298
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3689
23/09/2018
10 tài liệu
0
4699
23/09/2018
9 tài liệu
0
4077
23/09/2018
7 tài liệu
0
3196
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3323
23/09/2018
4 tài liệu
0
2205
23/09/2018
3 tài liệu
0
1609
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0