Tài liệu

Phiếu giao việc

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…PGV/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU GIAO VIỆC

Bộ phận: Phòng Phát triển các Dự Án Đầu Tư
Trưởng phòng:.......................... chữ ký:.............

Người thực hiện:......................... chữ ký:...........

Ngày giao

: ....../....../.........

Ngày yêu cầu hoàn thành :....../....../.........

Tên công việc:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Nội dung công việc:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Đánh giá công việc:
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Trưởng phòng:.......................... chữ ký:.............

Người thực hiện:......................... chữ ký:...........

Ngày kiểm tra :....../....../.........

Ngày hoàn thành

:....../....../.........

Mô tả tài liệu

Toàn bộ biểu mẫu, quy trình quản lí dự án đầu tư.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
28/09/2018
0 tài liệu
0
0
22/09/2018
0 tài liệu
0
0