Tài liệu

Phan tich ( Analytical Skills )

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT       

                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

                                   Hà Nội, 

ngày…….tháng……..năm 2017

Phỏng vấn tuyển dụng kỹ năng phân tích ( 

Analytical Skills )

Stt English

VietNamese

01

Are you analytical? Give us one 

example of your analytical abilities.

Bạn có khả năng phân tích chứ? Hãy 

cho chúng tôi xem 1 ví dụ về khả năng
phân tích của bạn ?

02

Tell us about your analytical skills.

Hãy nói cho chúng tôi biết về kỹ năng 
phân tích của bạn ?

03

Tell us about a particularly difficult 
problem that you analyzed and what 

was your recommendation.

04

What steps do you take when 

analyzing complex problems?

05

How would you rate your analytical 

ability?  Why?

06

How would your manager rate your 

analytical ability?

07

Tell us about a situation where the 

analysis that you performed was 
incorrect.  What would you have done 

differently?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5625
4 tài liệu
0
2368
10 tài liệu
0
6452

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5625
23/09/2018
4 tài liệu
0
2368
23/09/2018
10 tài liệu
0
6452