Phan Công Chánh

"Tôi là một chuyên gia về BĐS cá nhân, đã đi học nhiều năm từ thời cùng với các chuyên gia hiện nay cùng với nhiều năm kinh nghiệm nhiều năm đứng lớp. Tôi cảm thấy thật nể phục thầy Kim Hùng, thầy sẵn sàng cho đi tất cả những gì mình thu nhận được. Đây một "hiện tượng" hết sức hiếm hoi của những người diễn giả thời đại bây giờ"

Ảnh đại diện: 
Giới tính: 
Nam
Công ty: 
Chuyên gia bất động sản cá nhân CEO PVG - Phú Vinh Group
Hiển thị trên trang chủ: 
Hiển thị trên trang chủ