Tài liệu

NV dinh muc LD

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
289
0 trang
0
337
0 trang
0
330
0 trang
0
313
0 trang
0
527
0 trang
0
322

Bộ tài liệu liên quan

7 tài liệu
0
2085

Bộ tài liệu liên quan

31/01/2019
7 tài liệu
0
2085