Tài liệu

NS - 04 - BM04 - Bang cam ket thuc tap

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢNG CAM KẾT THỰC TÂP

Kính gửi : ………………………………………………………………………..

 

Họ và tên: ......................................................Năm sinh:....................................................
Giới tính:.........................................................Dân tộc:........................................................
CMND số:..............................do công an tỉnh/Tp.....................cấp ngày..............................
Thường trú tại:.......................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:......................................................................................................................
Sinh viên khoa:...................................................Trường:......................................................
Thời gian thực tập tại công ty...............................................................................................

Tôi xin cam kết tuân thủ mọi quy định của công ty, tuân theo đúng theo chương trình 
thực tập đã được duyệt và bảo vệ mọi bí mật của công ty mà tôi được tiếp cận.

Nếu tôi thực hiện sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo đúng như các quy định của 
công ty và quy định của pháp luật.

Người làm đơn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4989
20/12/2018
1 tài liệu
0
625
20/12/2018
8 tài liệu
0
4019
20/12/2018
6 tài liệu
0
2269
20/12/2018
10 tài liệu
0
4008
20/12/2018
5 tài liệu
0
2433
20/12/2018
5 tài liệu
0
3559
20/12/2018
8 tài liệu
0
5981
20/12/2018
3 tài liệu
0
1799
20/12/2018
4 tài liệu
0
1995
20/12/2018
6 tài liệu
0
4097
20/12/2018
7 tài liệu
0
3220
20/12/2018
9 tài liệu
0
3619
20/12/2018
5 tài liệu
0
2020
20/12/2018
1 tài liệu
0
586
20/12/2018
2 tài liệu
0
1140
20/12/2018
8 tài liệu
0
3136
20/12/2018
5 tài liệu
0
2356
20/12/2018
9 tài liệu
0
4323