Tài liệu

NS - 04 - BM04 - Bang cam ket thuc tap

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢNG CAM KẾT THỰC TÂP

Kính gửi : ………………………………………………………………………..

 

Họ và tên: ......................................................Năm sinh:....................................................
Giới tính:.........................................................Dân tộc:........................................................
CMND số:..............................do công an tỉnh/Tp.....................cấp ngày..............................
Thường trú tại:.......................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:......................................................................................................................
Sinh viên khoa:...................................................Trường:......................................................
Thời gian thực tập tại công ty...............................................................................................

Tôi xin cam kết tuân thủ mọi quy định của công ty, tuân theo đúng theo chương trình 
thực tập đã được duyệt và bảo vệ mọi bí mật của công ty mà tôi được tiếp cận.

Nếu tôi thực hiện sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo đúng như các quy định của 
công ty và quy định của pháp luật.

Người làm đơn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4262
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3433
20/12/2018
6 tài liệu
0
1945
20/12/2018
10 tài liệu
0
3427
20/12/2018
5 tài liệu
0
2084
20/12/2018
5 tài liệu
0
2863
20/12/2018
8 tài liệu
0
5124
20/12/2018
3 tài liệu
0
1559
20/12/2018
4 tài liệu
0
1695
20/12/2018
6 tài liệu
0
3574
20/12/2018
7 tài liệu
0
2734
20/12/2018
9 tài liệu
0
3098
20/12/2018
5 tài liệu
0
1740
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
944
20/12/2018
8 tài liệu
0
2632
20/12/2018
5 tài liệu
0
1993
20/12/2018
9 tài liệu
0
3586