Tài liệu

NS - 04 - BM03 - Chuong trinh thuc tap

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ngày   tháng   năm 201..

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP

1. Họp giới thiệu

2. Học nội quy, quy chế

3. Chương trình chi tiết

4.   Thời gian hoàn thành đề tài:

Sinh viên thực tập

Quản lý bộ phận

Phòng nhân sự

Stt

Nội dung công việc

Thời gian

Người hướng dẫn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6125
20/12/2018
1 tài liệu
0
796
20/12/2018
8 tài liệu
0
4903
20/12/2018
6 tài liệu
0
2840
20/12/2018
10 tài liệu
0
5017
20/12/2018
5 tài liệu
0
3078
20/12/2018
5 tài liệu
0
4605
20/12/2018
8 tài liệu
0
7278
20/12/2018
3 tài liệu
0
2193
20/12/2018
4 tài liệu
0
2537
20/12/2018
6 tài liệu
0
4843
20/12/2018
7 tài liệu
0
4008
20/12/2018
9 tài liệu
0
4488
20/12/2018
5 tài liệu
0
2571
20/12/2018
1 tài liệu
0
744
20/12/2018
2 tài liệu
0
1470
20/12/2018
8 tài liệu
0
3949
20/12/2018
5 tài liệu
0
2930
20/12/2018
9 tài liệu
0
5466