Tài liệu

NS - 04 - BM03 - Chuong trinh thuc tap

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ngày   tháng   năm 201..

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP

1. Họp giới thiệu

2. Học nội quy, quy chế

3. Chương trình chi tiết

4.   Thời gian hoàn thành đề tài:

Sinh viên thực tập

Quản lý bộ phận

Phòng nhân sự

Stt

Nội dung công việc

Thời gian

Người hướng dẫn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4968
20/12/2018
1 tài liệu
0
625
20/12/2018
8 tài liệu
0
4012
20/12/2018
6 tài liệu
0
2260
20/12/2018
10 tài liệu
0
4001
20/12/2018
5 tài liệu
0
2428
20/12/2018
5 tài liệu
0
3553
20/12/2018
8 tài liệu
0
5968
20/12/2018
3 tài liệu
0
1796
20/12/2018
4 tài liệu
0
1990
20/12/2018
6 tài liệu
0
4090
20/12/2018
7 tài liệu
0
3214
20/12/2018
9 tài liệu
0
3613
20/12/2018
5 tài liệu
0
2017
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1137
20/12/2018
8 tài liệu
0
3120
20/12/2018
5 tài liệu
0
2350
20/12/2018
9 tài liệu
0
4310