Tài liệu

NS - 04 - BM03 - Chuong trinh thuc tap

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ngày   tháng   năm 201..

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP

1. Họp giới thiệu

2. Học nội quy, quy chế

3. Chương trình chi tiết

4.   Thời gian hoàn thành đề tài:

Sinh viên thực tập

Quản lý bộ phận

Phòng nhân sự

Stt

Nội dung công việc

Thời gian

Người hướng dẫn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5497
20/12/2018
1 tài liệu
0
703
20/12/2018
8 tài liệu
0
4402
20/12/2018
6 tài liệu
0
2532
20/12/2018
10 tài liệu
0
4464
20/12/2018
5 tài liệu
0
2737
20/12/2018
5 tài liệu
0
4021
20/12/2018
8 tài liệu
0
6635
20/12/2018
3 tài liệu
0
1977
20/12/2018
4 tài liệu
0
2261
20/12/2018
6 tài liệu
0
4455
20/12/2018
7 tài liệu
0
3559
20/12/2018
9 tài liệu
0
4026
20/12/2018
5 tài liệu
0
2263
20/12/2018
1 tài liệu
0
660
20/12/2018
2 tài liệu
0
1294
20/12/2018
8 tài liệu
0
3517
20/12/2018
5 tài liệu
0
2609
20/12/2018
9 tài liệu
0
4925