Tài liệu

NS - 04 - BM03 - Chuong trinh thuc tap

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ngày   tháng   năm 201..

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP

1. Họp giới thiệu

2. Học nội quy, quy chế

3. Chương trình chi tiết

4.   Thời gian hoàn thành đề tài:

Sinh viên thực tập

Quản lý bộ phận

Phòng nhân sự

Stt

Nội dung công việc

Thời gian

Người hướng dẫn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4256
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3432
20/12/2018
6 tài liệu
0
1945
20/12/2018
10 tài liệu
0
3423
20/12/2018
5 tài liệu
0
2083
20/12/2018
5 tài liệu
0
2862
20/12/2018
8 tài liệu
0
5116
20/12/2018
3 tài liệu
0
1559
20/12/2018
4 tài liệu
0
1694
20/12/2018
6 tài liệu
0
3574
20/12/2018
7 tài liệu
0
2733
20/12/2018
9 tài liệu
0
3096
20/12/2018
5 tài liệu
0
1740
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
943
20/12/2018
8 tài liệu
0
2632
20/12/2018
5 tài liệu
0
1990
20/12/2018
9 tài liệu
0
3585