Tài liệu

NS - 01 - BM13 - Thong bao tuyen dung

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THƯ MỜI

Kính gửi:……………………………………………………………………

Sau khi kiểm tra kiến thức chuyên môn, kỹ năng, Công ty thông báo: Anh/Chị đã trúng tuyển 

vào vị trí:………………………………………………..

Chúng tôi xin trân trọng mời Anh/Chị đến công ty chúng tôi để thảo luận về công việc, giờ 

làm việc, các quy định của công ty, các công việc liên quan…

Thời gian:…………………………………………………………………

Địa điểm:……………………………………………………………………

Người liên hệ:…………………………………………………………………

Trường hợp anh/chị không thể thu xếp được thời gian, xin vui lòng liên hệ lại chúng tôi theo

số điện thoại/địa chỉ trên để xác nhận lại.

Trân trọng kính chào!

TP.NHÂN SỰ

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
625
20/12/2018
8 tài liệu
0
4012
20/12/2018
8 tài liệu
0
3291
20/12/2018
6 tài liệu
0
2260
20/12/2018
10 tài liệu
0
4001
20/12/2018
5 tài liệu
0
2428
20/12/2018
5 tài liệu
0
3553
20/12/2018
8 tài liệu
0
5969
20/12/2018
3 tài liệu
0
1796
20/12/2018
4 tài liệu
0
1990
20/12/2018
6 tài liệu
0
4090
20/12/2018
7 tài liệu
0
3215
20/12/2018
9 tài liệu
0
3613
20/12/2018
5 tài liệu
0
2017
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1138
20/12/2018
8 tài liệu
0
3120
20/12/2018
5 tài liệu
0
2350
20/12/2018
9 tài liệu
0
4310