Tài liệu

NS - 01 - BM12 - Bang danh gia ket qua phong van

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHỎNG VẤN

Ngày:……………………………………….Vị trí phỏng vấn:……………………………………….
Họ tên:………………………………………Năm sinh:………………Quê quán:…………………..

Các yếu tố cần đánh giá

Những nét đặc trưng thể hiện khả năng

ứng viên

Tầm quan

trọng tính

bằng điểm

(1-5)

Điểm của

tứng viên

(1-5)

Mức độ

đáp ứng

1

2

3

4

5=3*4

1. Kiến thức đào tạo:

-

Văn hoá:

-

Chuyên môn:

-

Ngoại ngữ:

-

Vi tính:

2. Kỹ năng:

-

Thâm niên:

-

Thành tích:

-

Kỹ năng giao tiếp

-

Kỹ năng phân tích, ra quyết định

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

3. Phẩm chất cá nhân:

-

Khẳ năng lôi kéo, thuyết phục:

-

Phong cách (hành vi, cử chỉ, nói 
năng):

-

Linh hoạt, tháo vát

-

Điềm đạm chính chắn:

-

Có tham vọng, cầu tiến:

-

Có tinh thần trách nhiệm:

-

Tự tin, quả quyết:

-

Ngoại hình, trang phục:

-

Đặc điểm cá nhân khác cần thiết 
cho công viêc

4. Kinh nghiệm

5. Hình thức và tố chất

Người phỏng vấn:……………………………Ký tên:………………………

Người phỏng vấn:……………………………Ký tên:………………………

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Người phỏng vấn:……………………………Ký tên:………………………

Người phỏng vấn:……………………………Ký tên:………………………

Ý kiến của trưởng bộ phận:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến của phòng nhân sự:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến của Giám đốc
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

              Nhận thử việc               

                      Trả hồ sơ   

              Thời gian bắt đầu nhận việc

:

              Thời gian thử việc

:

              Mức lương thử việc   

:

              Mức lương thoả thuận sau thử việc

:

Trưởng BP

Trưởng phòng NS

Giám đốc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
796
20/12/2018
8 tài liệu
0
4906
20/12/2018
8 tài liệu
0
4106
20/12/2018
6 tài liệu
0
2841
20/12/2018
10 tài liệu
0
5019
20/12/2018
5 tài liệu
0
3079
20/12/2018
5 tài liệu
0
4607
20/12/2018
8 tài liệu
0
7281
20/12/2018
3 tài liệu
0
2193
20/12/2018
4 tài liệu
0
2540
20/12/2018
6 tài liệu
0
4844
20/12/2018
7 tài liệu
0
4009
20/12/2018
9 tài liệu
0
4489
20/12/2018
5 tài liệu
0
2572
20/12/2018
1 tài liệu
0
744
20/12/2018
2 tài liệu
0
1471
20/12/2018
8 tài liệu
0
3950
20/12/2018
5 tài liệu
0
2932
20/12/2018
9 tài liệu
0
5469